Nacházející akce

Brunch with AS

Haló, slyšíte mě? Jak na nenásilnou komunikaci ve firmě.

Srdečně Vás zveme na první Brunch letošního roku.

Komunikace ovlivňuje všechny firemní procesy a na její kvalitě závisí chod celé organizace. Účinná interní komunikace rozvíjí firemní kulturu, a naopak silná firemní kultura je základem pro efektivní komunikaci bez častých konfliktů.
V pracovním prostředí se ale s komunikačními problémy setkáváme téměř denně. Lidé na manažerských pozicích mívají zkušenosti s nepochopením úkolů ze strany svých podřízených. Průzkumy zaměstnanecké spokojenosti zase říkají, že výměna informací vázne, ať už mezi týmy ve firmě nebo uvnitř týmů samotných.
Potýkáte se v organizaci s problémy v interní komunikaci?
Jak naučit Vaše zaměstnance aktivně se zapojovat do komunikačního procesu?

Přijďte si k nám opět popovídat o Vámi vybraném tématu.
Pro přihlášení prosím kontaktujte infocz@asystems.as, +420 737 258 308.

Cena při platbě na místě 350 Kč, fakturou 250 Kč. V případě zájmu o platbu na fakturu, nám prosím zašlete své fakturační údaje na email uvedený výše.

Těšíme se na Vás.


Již proběhlo:

Již proběhlo:

Firemní kultura a hodnoty jako MAGNET

19. května 2017 (pátek)
8:30 – 12:00

Výsledkem každého náboru by měl být výběr kandidáta, který do organizace zapadne jako dílek do puzzle. Společně si tedy ukážeme, jak ze zajeté firemní kultury a hodnotového žebříčku organizace vytvořit takové pracovní prostředí, které bude uchazeče neodolatelně přitahovat. Načerpáme tak inspiraci pro další úspěšný rok v náboru.

Příkladem firemních hodnot, které mohou uchazeče nalákat, je například společenská odpovědnost firem. My v Assessment Systems International jsme se proto rozhodli s pomocí Člověka v tísni ozdobit náš úspěch mašlí a poslat ho formou peněžitého příspěvku na vzdělání dětem do Angoly. Projekt, na který můžete přispět libovolnou částkou, poběží až do konce letošního roku a je naším narozeninovým přáním, abychom společně pomohli co nejvíce. K tomu, abyste se k nám připojili, je třeba jen přejít na web „Slavíme velkoryse“, zvolit „Chci přispět“ a doplnit potřebné informace spolu s unikátním kódem oslavy: 901165. Zaslat příspěvek můžete kartou či převodem na účet do 31. 12. 2017. Budeme velmi rádi, pokud nám zanecháte i vzkaz.

Již proběhlo:

Behavioral Event Interview - training in English

10. února 2017 (pátek)
9:00 – 17:00

At our open training session, you will learn how to prepare competencies for BEI, how to conduct it, what questions to ask and how to evaluate the information and select the best candidate that will fit your business needs.
BENEFITS OF BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW:
•  High efficiency compared to conventional interview
•  Answers describing specific behavioral patterns can be more easily classified and assessed which reduces subjectivity
•  There is no possible preparation - we can avoid the pre-learned responses and stylization of candidate
•  Individual approach going into the targeted depth

Program:
08:30 – 09:00     Registration
09:00 – 12:15     Introduction of BEI, competencies, theory and practice examples
12:15 – 13:15     Lunch Break
13:15 – 15:00     BEI interview demonstrations, evalutation & assessment
15:15 – 17:00     BEI questions design, conducting a BEI interview, tips & tricks


Venue:
Assessment Systems Czech Republic
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Training price: CZK 5,200 (excluding VAT)
For registration, please contact us by email infocz@asystems.as
Thank you and we look forward to seeing you!

Již proběhlo:

Příprava a realizace Assessment Center

6. prosince 2016 (úterý)
8:30 – 17:00

Srdečně Vás zveme na trénink na téma: Příprava a realizace Assessment Center
Na našem tréninku přípravy a realizace AC se spolu budeme učit jak jej sestavit, jak přistupovat k pozorování a jak na jeho základě účastníky hodnotit.

Máme pro Vás připravena tato témata:
• Tvorba kompetenčního modelu a popsání kompetencí skrze projevy chování
• Design AC a kombinace úkolů, které umožní zmapovat dané kompetence
• Osvojení zásad metodiky, pozorování a hodnocení v průběhu AC
• Etické aspekty realizace AC, jednání s uchazeči od počátku až po samotný závěr, vyhodnocení a sdělování výsledků.
Assessment Centrum jako metoda výběru
Assessment Centrum (AC) je jednou z nejspolehlivějších metod, které slouží k výběru vhodných kandidátů na danou pozici. Je tvořeno kombinací řady metod, jako je psychodiagnostika, skupinové i individuální aktivity aj. Metody jsou voleny tak, aby mapovaly klíčové kompetence pro danou pozici. Objektivitu závěrů AC zvyšují nejen standardizované úkoly a zadání, ale i skupina pozorovatelů, kteří nezávisle pozorují účastníky a v závěrečné konferenci svá hodnocení sdílí.
Jakou přidanou hodnotu má Assessment Centrum?
Díky AC můžeme pozorovat účastníky v  situacích, které zajistí stejné podmínky pro všechny, i příležitost měřit jejich schopnost využívat dosavadní zkušenosti, učit se novým věcem a vnímat chybu jako příležitost k rozvoji. Skupinové aktivity jsou časově ekonomické a umožňují srovnávání účastníků mezi sebou. Především jsou pak dané aktivity vždy sestaveny tak, aby nám poskytli dostatek informací o míře rozvinutí kompetencí, které potřebujeme zmapovat.
Navíc skrze ně mohou účastníci zažít takzvaný stav flow – plynutí, kdy dosahují optimálního výkonu a zaměřené pozornosti, a činnost samotná je baví. Kvalitně provedené AC bývá přínosem nejen pro realizátora, ale v rámci vlastního rozvoje i pro účastníky samotné.

Program:
8:30 - 9:00         Registrace
9:00 – 12:15      Představení metody AC, tvorba kompetenčního modelu a designu AC skrze modelové situace
12:15 – 13:15    Lunch Break
13:15 – 16:30    Zásady metodiky pozorování a hodnocení a jejich nácvik; etické principy práce s účastníky a výsledky AC
16:30 - 17:00     Shrnutí a sdílení


Místo konání:
Assessment Systems Czech Republic
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Cena: 6 500 CZK bez DPH

V případě zájmu kontaktujte konzultantku Katarínu Štyrákovou na emailu katarina.styrakova@asystems.as
Tento otevřený trénink je určen nejen pro HR specialisty, kteří s Assessment Centry začínají, ale i pro osoby, které se v přípravě a realizaci Assessment center chtějí zdokonalit.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Již proběhlo:

Behavioral Event Interview

21. října 2016 (pátek)
09:00 - 17:00

BEI je strukturovaná forma rozhovoru, jejímž cílem je určení úrovně kompetencí kandidáta. Otázky směřují ke konkrétním kompetencím a jsou zaměřeny na chování, které se u kandidáta objevilo v minulosti – výsledkem BEI rozhovoru je tím pádem popis chování, který můžeme dále hodnotit a klasifikovat, což zvyšuje celkovou objektivitu posouzení kandidáta.


VÝHODY BEHAVIORÁLNÍHO INTERVIEW oproti jiným metodám:
• vysoká účinnost oproti běžnému přijímacímu rozhovoru
• nedá se na něj připravit – vyhneme se předem přichystaným odpovědím a stylizaci kandidáta
• získáváme informace o pracovních návycích a dovednostech kandidáta, nikoli pouze odpovědi, které chceme slyšet
• klademe specifické otázky zaměřené nikoli pouze na názor kandidáta, nýbrž na konkrétní příklady a chování v konkrétních situacích
• individuální přístup jdoucí cíleně do hloubky
• získáme kvalitní informace o pracovních návycích a dovednostech uchazeče
Na našem otevřeném tréninku se naučíte, jak se na BEI připravit, jak ho vést, jaké klást otázky a jak získané informace vyhodnotit a vybrat tak kandidáta, který bude pro Vaši firmu skutečným přínosem.

Program:
9:00 – 9:30        Registrace
9:30 – 12:15      Představení konceptu BEI, teoretický základ s příklady z praxe a cvičení
12:15 – 13:15    Lunch Break
13:15 – 15:30    Ukázky BEI rozhovoru, vyhodnocení
15:30 - 17:00     Příprava BEI otázek a nácvik rozhovoru

Místo konání:

Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Cena tréninku: 5.200 Kč (bez DPH)

Již proběhlo:

Jak dělat správná rozhodnutí při práci s lidmi aneb:

Intuice vs. racionalita

20. října 2016 (čtvrtek)
09:45 - 12:45

I při těch nejdůležitějších rozhodnutích se často rozhodujeme iracionálně, aniž o tom víme. Na tomto brunchi se dozvíte, proč je intuice dobrý sluha, ale zlý pán.
Společně si projdeme a představíme nástroje a metody určené k tomu, abychom při výběru a rozvoji lidí nebo plánování jejich kariéry, nepodléhali stereotypnímu způsobu uvažování a eliminovali chyby, které mohou negativně ovlivnit naši firmu i nás samotné.

Program:
09:45 – 10:00    Registrace účastníků
10:00 – 12:45    „Chyby v rozhodování očima psychologů“ a ukázka, kde, jak a jaké nástroje se používají pro firemní praxi


Místo konání:
Assessment Systems Czech Republic
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00


Cena:
Při platbě na místě                          350 Kč

Možnost úhrady na fakturu        200 Kč

Již proběhlo:

Jak dělat správná rozhodnutí při práci s lidmi aneb:

Intuice vs. racionalita

29. září 2016 (čtvrtek)
09:45 - 12:45

I při těch nejdůležitějších rozhodnutích se často rozhodujeme iracionálně, aniž o tom víme. Na tomto brunchi se dozvíte, proč je intuice dobrý sluha, ale zlý pán.
Společně si projdeme a představíme nástroje a metody určené k tomu, abychom při výběru a rozvoji lidí nebo plánování jejich kariéry, nepodléhali stereotypnímu způsobu uvažování a eliminovali chyby, které mohou negativně ovlivnit naši firmu i nás samotné.

Program:
09:45 – 10:00    Registrace účastníků
10:00 – 12:45    „Chyby v rozhodování očima psychologů“ a ukázka, kde, jak a jaké nástroje se používají pro firemní praxi


Místo konání:
SKOG URBAN HUB
Dominikánské náměstí 187/5
602 00 Brno


Cena:
Při platbě na místě                          350 Kč

Možnost úhrady na fakturu        200 Kč

Již proběhlo:

Behavioral Event Interview

12. srpna 2016 (pátek)
09:00 - 15:30

BEI je strukturovaná forma rozhovoru, jejímž cílem je určení úrovně kompetencí kandidáta. Otázky směřují ke konkrétním kompetencím a jsou zaměřeny na chování, které se u kandidáta objevilo v minulosti – výsledkem BEI rozhovoru je tím pádem popis chování, který můžeme dále hodnotit a klasifikovat, což zvyšuje celkovou objektivitu posouzení kandidáta.


VÝHODY BEHAVIORÁLNÍHO INTERVIEW oproti jiným metodám:
• vysoká účinnost oproti běžnému přijímacímu rozhovoru
• nedá se na něj připravit – vyhneme se předem přichystaným odpovědím a stylizaci kandidáta
• získáváme informace o pracovních návycích a dovednostech kandidáta, nikoli pouze odpovědi, které chceme slyšet
• klademe specifické otázky zaměřené nikoli pouze na názor kandidáta, nýbrž na konkrétní příklady a chování v konkrétních situacích
• individuální přístup jdoucí cíleně do hloubky
• získáme kvalitní informace o pracovních návycích a dovednostech uchazeče

Na našem otevřeném tréninku se naučíte, jak se na BEI připravit, jak ho vést, jaké klást otázky a jak získané informace vyhodnotit a vybrat tak kandidáta, který bude pro Vaši firmu skutečným přínosem.


Program:
9:00 – 9:30        Registrace
9:30 – 12:15      Představení konceptu BEI, teoretický základ s praktickými ukázkami
12:15 – 13:15    Lunch Break
13:15 – 15:30    Tvorba kompetenčních modelů, praktické nácviky BEI rozhovoru, vyhodnocení


Místo konání:
Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Cena tréninku: 3.900Kč (bez DPH)

Již proběhlo:

Opravdový seberozvoj

14. července 2016 (čtvrtek)
08:30-11:30

Pro dosahování firemních cílů je nezbytné učit se stále nové věci a osvojovat si nové dovednosti - jedním slovem rozvíjet se.
Jak ale docílit, aby byl rozvoj trvalým zdrojem nejen potřebných kompetencí, ale i radosti a energie?

 

Na této snídani se dozvíte, co pro sebe v tomto směru může každý jeden z nás udělat.
Ukážeme si, jaké nástroje máme k dispozici a jak je můžeme efektivně využívat.

 

Program:

08:30 – 08:45    Registrace
08:45 – 11:30    Teoretický základ očima psychologů a facilitovaná diskuze včetně příkladů z praxe

 

Místo konání HR Snídaně:

Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Již proběhlo:

Změny v Hoganově profesní diagnostice

26. května 2016 (čtvrtek)
08:30-11:30

Hoganovy metody se neustále vyvíjí a jdou s dobou. I ve výsledných zprávách z Hoganovy profesní diagnostiky se průběžně dějí změny
a dochází k aktualizaci reportů: některé reporty jsou zrušeny, přichází nové reporty či dochází k jejim grafickým úpravám.

Na této HR Snídani Vás provedeme všemi novinkami a změnami spojenými s Hoganovou profesní diagnostikou.
Zaměříme se na to, kdy je jaký výstup vhodný, jaké informace nám poskytne a jaké jsou výhody či nedostatky jednotlivých zpráv.

 

Program:

08:30 – 09:00     Registrace, diskuse při snídani

09:00 – 11:30     Facilitovaná diskuze

 

Místo konání HR Snídaně:
Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Již proběhlo:

Štěstí v Práci

4. února 2016 (čtvrtek)
08:30-11:30

Koncept štěstí v práci se v poslední době těší stále vyššímu zájmu akademické i laické veřejnosti, pozornosti profesionálů i médií.
Vědecké výzkumy i každodenní zkušenost ukazují, že šťastnější zaměstnanci jsou efektivnější, výkonnější, zdravější, než jejich méně šťastní kolegové.

Štěstí lze přitom trénovat, zvyšovat, předávat. Závisí více na stavu mysli člověka, než na vnějších událostech. Může se stát postojem,
životní filozofií, která přetrvá i v krizových obdobích. Pojďte s námi prozkoumat cesty ke štěstí se všemi zkratkami, které k němu vedou!

Program:
08:30 – 08:45    Registrace
08:45 – 10:15    Teoretický základ očima psychologů a facilitovaná diskuze včetně příkladů z praxe
10:15 – 11:30    Praktické ukázky a nácviky technik

Místo konání HR Snídaně:
Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Již proběhlo:

Týmové Koučování

5. listopadu 2015 (čtvrtek)
08:30-11:30

Koučování je účinná metoda rozvoje potenciálu zaměstnanců, jeho schopností, znalostí a postojů.Týmové koučování však představuje specifický typ koučování, který se vyznačuje odlišnými principy a zásadami. Důležitou složkou je také velikost skupiny, délka a pravidelnost sezení či počet koučů.

Na této HR Snídani jsme se společně podívali na specifika týmového koučování, možnosti koučování s nebo bez psychodiagnostiky
a na reálných příkladech z praxe jsme zjistili, kdy může být týmové koučování pro vás nejvhodnější a nejúčinnější.

Program:

08:30 – 09:00     Registrace, diskuse při snídani

09:00 – 11:30     Facilitovaná diskuze

 

Místo konání HR Snídaně:
Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Již proběhlo:

HR jako partner: měřitelnost jeho služeb

17. září 2015 (čtvrtek)

08:30-11:30

Většina z Vás jistě disponuje nepřeberným množstvím informací o svých zaměstnancích.
Ty vyplývají jak z jejich hodnocení nadřízeným, tak z nastavených klíčových KPIs.
Také máte přehled o počtu absolvovaných tréninků a školení, o počtu let ve firmě nebo na současné pozici.
Znáte demografické a psychologické charakteristiky jednotlivých kolegů, hodnocení jejich potenciálu
na základě AC/DC nebo jejich kompetencí formou 360° zpětné vazby apod.
Mnohdy sledujete také množství nehod nebo přestupků zaměstnanců.


Pokusili jste se někdy v těchto informacích najít nějaké zajímavé vztahy a souvislosti,
které by Vám nejen pomohly dělat lépe Vaši práci, ale také umožnily prokázat efektivitu
a přidanou hodnotu HR procesů a HR programů ve vztahu k ekonomickým výsledkům firmy?

Máte nějaké příklady dobré a osvědčené praxe jak měřit a vyhodnocovat efektivitu
HR procesů a programů? Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti a „best practice“
a načerpat inspiraci k zajímavému tématu HR analytiky a jejího využití v efektivní diskusi s Executive level.

Program:
08:30 – 09:00     Registrace, diskuse při snídani
09:00 – 11:30     Facilitovaná diskuze


Velmi rádi Vás 17. září uvidíme u nás v Karlíně na inspirativní snídani.
V případě, že vás dané téma zaujalo, obraťte se na svého konzultanta, nebo na email:
infocz@asystems.as

Místo konání HR Snídaně:
Assessment Systems – 5. patro
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 – Karlín
186 00

Již proběhlo:

Posilování engagementu: proč vlastně s nadšením a oddaností do práce?

11. června 2015 (čtvrtek)

08:30-11:30

Co je pro Vás engagement a jak ho odlišujete od spokojenosti?
Jak poznáte, že jsou Vaši zaměstnanci angažovaní a v čem je to pro Vás důležité?
Jaký je u Vás osvědčený postup při zvyšování angažovanosti?
Máte nějaký tým, kde engagement není a potřebovali byste získat nové podněty?

Tyto a mnoho jiných otázek se nám honí hlavou, ať jsme šéfové nebo HRisté.

Pojďte s námi opět sdílet své dobré zkušenosti a otázky, jak dané téma efektivně řešit.
Velmi rádi Vás 11. června uvidíme u nás v Karlíně na inspirativní snídani.

V případě, že Vás dané téma zaujalo, obraťte se na svého konzultanta, nebo na email:
infocz@asystems.as

Již proběhlo:

Další využití Hoganovy psychodiagnostiky k efektivní práci s týmy

21. května 2015 (čtvrtek)
08:30-11:00

Využívám Hoganovu psychodiagnostiku při individuální práci. Jak ji lze využít k práci s týmem? K čemu všemu se hodí? A jaká je přidaná hodnota týmové práce s HASy?

Zveme Vás na společné zastavení se u tématu využití HAS v týmu.
Rádi bychom spolu s Vámi probrali: Jak pracujeme s Hogany v rámci týmů, jaké jsou možnosti, ale i případná rizika či kontraindikace takového použití? Jaké zkušenosti či problémy potkávají při práci s HAS v týmu Vás?

Již proběhlo:

HR snídaně na téma: Který typ šéfa vede rychleji k burn-out efektu?

16. dubna 2015 (čtvrtek)
08:30-11:00

Jste typ lídra, který má tendenci mikromanageovat?
Máte rádi plně samostatný tým?
Čelíte jako HR manažeři problému s vyhořelými zaměstnanci, kteří nechápou požadavky svého šéfa?

 

Již proběhlo:

Kam směřuje Performance Management?

Srdečně Vás zveme na další Brunch letošního roku.

V současné době se stále více objevují diskuze o smyslu a účelnosti Performance managementu. Některé firmy s ním pracují a přináší jim požadovaný efekt, jiné od něho pomalu nebo rychle ustupují a snaží se ho nahradit např. více či méně formálními schůzkami na bázi zaměstnanec – nadřízený. Jiné společnosti ho nikdy ani nezavedly a spíše, než přísnou distribuci hodnocení zaměstnanců uznávají tzv. „Kmenovou radu“, kde si o lidech povídají subjektivně a pak o výsledku rozhodnou právě zaměstnanci, třeba hlasováním.
Ke kterému směru se řadíte?
Patříte k těm, kteří v Performance managementu nevidí žádný přínos, nebo s ním pracujete a vyhovuje Vám? Nebo ho naopak zavedený nemáte a chcete ho zavést?
Co u Vás ve firmě v této oblasti funguje a co je naopak největší problém?

Přijďte si k nám opět popovídat o Vámi vybraném tématu.

Pro přihlášení prosím kontaktujte infocz@asystems.as, +420 737 258 308.
Cena při platbě na místě 450 Kč, fakturou 350 Kč, část výdělku ze vstupného na tento Brunch bude věnováno na charitativní účely vzdělání děti v Angole. V případě zájmu o platbu na fakturu, nám prosím zašlete své fakturační údaje na email uvedený výše.

Těšíme se na Vás.

Tým Assessment Systems.