Certifikační školení Hogan

Certifikační školení v Hoganových metodách

Dovolujeme si Vás pozvat na certifikační školení v Hoganových metodách. Cílem školení je intenzivní proniknutí do všech tří metod Hoganovy profesní psychodiagnostiky. V úvodní části školení se účastníci seznámí s přístupy práce s psychodiagnostickými metodami v oblasti řízení lidských zdrojů s důrazem na sledování efektivity a návratnost investic při implementaci psychodiagnostiky do HR procesů. Dále se účastníci naučí interpretovat hlavní škály a subškály Hoganova osobnostního dotazníku. V této části tréninku se účastníci také učí pracovat s výsledky v rámci různých kontextů (výběrového, rozvojového aj.). Finální část školení se pak zaměřuje na interpretaci Hoganova rozvojového testu a Inventáře motivů, hodnot a preferencí. Závěr školení je zaměřen na interpretaci výsledků napříč všemi třemi metodami a na poskytování zpětné vazby testovanému k jeho výsledkům.

 

Termíny školení pro rok 2017

1)      Certifikační školení k Hoganovým metodám 2017

Certifikační školení k Hoganovým metodám proběhne v těchto termínech:

  •  12. - 14. 9. 2017
  •  28. - 30. 11. 2017

2)      Kazuistický seminář* pro KLIENTY 2017

Kazuistické semináře pro naše klienty proběhnou v těchto termínech:

  •  21. 9. 2017 -   Zpětná vazba
  • 23. 11. 2017 - Mapování kompetencí v Hoganových metodách

3)      Kazuistický seminář* pro OBCHODNÍ PARTNERY 2017

Kazuistické semináře pro naše obchodní partnery proběhnou v těchto termínech:

  • 2. 11. 2017 - Hogan v čase

                                 

 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Soňu Jelínkovou.
sona.jelinkova@asystems.as
+420 733 121 295

 

* Kazuistického semináře se mohou účastnit pouze ti, kteří již absolvovali Certifikační školení.