Bezpečnostní Program

Odhalte mindset vašich zaměstnanců, který formuje jejich chování v oblasti osobní bezpečnosti.

Víte, že bezpečnost zaměstnanců je pro vaši organizaci to nejdůležitější. Důležité však je, uvědomit si důležitost lidského faktoru, díky kterému zaměstnanci dělají chyby.

ZAMĚŘTE SE NA PROBLÉMY SPOJENÉ S BEZPEČNOSTÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Náš bezpečnostní program pro vás bude přínosem, pokud vaše organizace:

    • čelí rostoucímu počtu nehod
    • působí v bezpečnostně náročných odvětvích (např. energetika, výroba, doprava, stavebnictví, strojírenství)
    • věří, že nehodám by se dalo předejít, kdyby se zavedla předběžná filtrace rizikového chování
    • chce předcházet úrazům a nehodám na pracovišti a ušetřit výrobní dny a náklady spojené s lidskými chybami
    • dbá na bezpečnost a která považuje bezpečné pracovní prostředí za svou prioritu
    • uvědomuje si význam lidského faktoru pro bezpečnost zaměstnanců
    • chce vedle nástrojů a procesů klást větší důraz na chování související s osobní bezpečností

NÁŠ PŘÍSTUP

Organizace, které se snaží utvářet kulturu bezpečnosti, kladou příliš velký důraz na nástroje a procesy a nevěnují dostatečnou pozornost základnímu mindsetu zaměstnanců, které formuje osobně-bezpečnostní chování a interakce. Nepodceňujte přidanou hodnotu osobnosti!

 • Pravidla (předpisy, instrukce, plány, nástroje k použití)
 • Školení (vzdělávání, simulace, příklady)
 • Kompetence (Dodržování pravidel, Ostražitost, Opatrnost, Stres, Klid, Učení)

Při znalosti jednotlivých faktorů bezpečnosti práce se účinek pravidel, nástrojů a školení zvýší!

 • Pravidla (předpisy, instrukce, plány, nástroje k použití)
 • Školení (vzdělávání, simulace, příklady)
 • Kompetence (Dodržování pravidel, Ostražitost, Opatrnost, Stres, Klid, Učení)

Při znalosti jednotlivých faktorů bezpečnosti práce se účinek pravidel, nástrojů a školení zvýší!

JAK VÁM POMŮŽEME

Náš bezpečnostní program zaměstnanců pomůže zvýšit ostražitost vašich zaměstnanců při práci, účinnost bezpečnostních pravidel, nástrojů a školení. Naši odborníci odhalí nejdůležitější chování související s bezpečností práce a definují opatření pro prevenci negativních dopadů do budoucna tím, že tato opatření uvedou do praxe.

MODULY PROGRAMU BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Benchmarking

Hodnocení

Zařazení

Bezpečnostní minikoučovací akademie

Dolaďování

Zařaďte lidský faktor mezi nejdůležitější body bezpečnosti zaměstnanců, a podpořte bezpečnost ve vaší firmě!

PROČ ASSESSMENT SYSTEMS?

   • Zavádíme mezinárodní standardy kvality
   • Využíváme panel mezinárodních odborníků
   • Pomáháme snižovat počet úrazů a nehod na pracovišti
   • Pomáháme šetřit výrobní dny a náklady spojené s lidskými chybami

 

   • Vyhledáváme kritická chování
   • Přidáváme individuální faktory (osobnost) pro stanovení bezpečnosti na pracovišti
   • Přidáváme nový rozměr měření bezpečnosti z hlediska výběru zaměstnanců
   • Přidáváme individuální povědomí o bezpečnosti do vaší kultury bezpečnosti
Share This