BIOFEEDBACK

Biofeedback Xpert je bezdrátový systém pro biofeedback od společnosti SCHUHFRIED. Speciální tréninkové programy je možné využít k relaxaci, nácviku správného dýchání, desenzibilizaci, neurosvalové rehabilitaci, EMG, EEG anebo ovlivňování cirkulace krve. Sleduje parametry, jako je krevní tlak, tep, kožní teplota, kožní vodivost, svalové napětí, aj. Systém obsahuje drobné rádiové moduly, které jsou připojovány přímo na tělo a obsahují vysoce citlivé senzory.

PROČ BIOFEEDBACK XPERT:

  • Poskytuje informace o fyziologických funkcích, pomáhá klientům uvědomovat si je a záměrně je ovlivňovat.
  • Uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný software.
  • Bezdrátové řešení umožňuje pomocí technologie Bluetooth® měřit fyziologické parametry v reálných situacích. Například u klientů se strachem z výšek je možné měřit parametry spojené s úzkostí a fobiemi na balkóně, schodišti apod..
  • Biofeedback Xpert je modulární systém. Široká škála tréninků a terapií může být prováděna pomocí samotného základního modulu, podle potřeby však mohou být přidávány také speciální tréninkové programy.
  • Biofeedback Xpert vychází z relevantních a aktuálních výzkumů z oblasti fyziologie a psychologie.