BIOFEEDBACK XPERT

Biofeedback Xpert je bezdrátový systém pro biofeedback od společnosti SCHUHFRIED. Speciální tréninkové programy je možné využít k relaxaci, nácviku správného dýchání, desenzibilizaci, neurosvalové rehabilitaci, EMG, EEG anebo ovlivňování cirkulace krve. Sleduje parametry, jako je krevní tlak, tep, kožní teplota, kožní vodivost, svalové napětí, variabilitu srdečního tepu, aj. Systém obsahuje drobné bezdrátově připojené sensory, které jsou měřicími elektrodami přikládány přímo na měřené oblasti těla.

PROČ BIOFEEDBACK XPERT?

  • Poskytuje informace o fyziologických funkcích, pomáhá klientům uvědomovat si je a záměrně je ovlivňovat.
  • Uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný software.
  • Bezdrátové řešení umožňuje pomocí technologie Bluetooth® měřit fyziologické parametry v reálných situacích. Například u klientů se strachem z výšek je možné měřit parametry spojené s úzkostí a fobiemi na balkóně, schodišti apod.
  • Biofeedback Xpert je modulární systém. Všechny softwarové a hardwarové moduly lze použít v libovolné kombinaci. Systém tak může být plně personalizován a je vysoce flexibilní.
  • Biofeedback Xpert vychází z relevantních a aktuálních výzkumů z oblasti fyziologie a psychologie.