Proč manažeři selhávají – nejčastější chyby manažerů 3

Být manažerem je obecně pořádná výzva. Požadavky na tuto pozici zahrnují různé kompetence, od strategických a obchodních schopností přes řízení zdrojů a procesů až po sociální dovednosti a vedení lidí. Pozice manažerů je ještě těžší pro nováčky ve funkci, neboť bývají často najati na zcela jinou práci, a být expert na něco konkrétního a vést tým lidí vyžaduje úplně rozdílné schopnosti.

Jak Asystems 360° zpětná vazba napomáhá talent managementu?

Na 360° zpětné vazbě se podílí mnoho lidí ze zaměstnancova okolí (např. nadřízení, kolegové, podřízení nebo i interní či externí zákazníci). Tito lidé nám strukturovaným způsobem pomáhají zmapovat zaměstnancovy schopnosti a následně i jeho potenciál. Pak je možné z průřezu potenciálu a dat o výkonu vytvořit matici, z které je možné snadno vyčíst, kteří zaměstnanci jsou vysoce výkonní a mají významný potenciál.

Assessment Systems slaví 15 let velkoryse

Rozhodli jsme se náš úspěch oslavit spoluprací s Člověkem v Tísni. S nimi přispíváme na vzdělání dětí v Angole, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Více než polovina Angolanů nad 15 let je negramotná, což je dost alarmující číslo. Proto bychom s Vámi rádi společně zapracovali na snížení toho počtu.

Proč nesmíme opomínat Generaci Y?

"Příslušníci Generace Y mohou v podnikání zazářit tehdy, vezmeme-li v potaz jejich silné stránky a pokud jim zajistíme vhodné pracovní prostředí."

"Ideální pracovní prostředí pro Generaci Y je velmi inspirativní a plné nápaditých sociálních interakcí, je pestré, struhující a všichni zde mají flexibilní pracovní rozvrh."

BIG Data v HR strategii - budoucnost či současnost?

Žijeme v rychle se měnícím obchodním prostředí a snaha o inovaci je všudypřítomná. Vše se rozvíjí rychle a tempo neustále roste. Neustále máme k dispozici obrovské množství dat, takže je potřeba je umět filtrovat a zacházet s nimi. HR oddělení by měla být připravena s těmito daty pracovat a správně je analyzovat.

Jak dlouho trvalo tehdy největším online aplikacím dosáhnout 100 miliónů uživatelů? A jak dlouho to trvá v současnosti?

Jak zvyšovat výkon týmu a předejít syndromu vyhoření?

Současný trend ve stále narůstajícím konkurenčním prostředí můžeme dokonale popsat slovy: „Udělejte více za méně.“

Aby se společnosti udržely na trhu, musí stále přicházet s novými způsoby, jak zefektivnit produktivitu. Tlak na zvyšování efektivity s sebou nese i určité náklady a problémy. Jedním z nich může být zvyšující se riziko a míra stresu na pracovišti. Slovo stres se pomalu stává synonymem dnešní doby a větu „jsem ve stresu“ slýcháme od nás samých nebo lidí okolo nás na každodenní bázi.

ILUZE TALENTU - Umění rozpoznat zdroj rozvoje

Talent management je jeden z nedůležitějších procesů v moderních organizacích. Je odpovědný za mnoho aspektů efektivního fungování jako zapojení, povýšení a motivace. Občas se ale jeví využití těchto procesů jako příliš složité, nicméně je třeba přistupovat k této problematice vědecky.

Stránky