Co nás pohání? Existují genderové rozdíly v motivaci a hodnotách?

V jednom z předchozích článků jsme nastínili diskuzi o důležitosti motivace zaměstnance a rozpoznání toho, co zaměstnance pohání. Přestože v ideální situaci budeme schopni určit specifické motivátory každého z našich klíčových lidí, může být užitečné seznámit se také s některými genderovými rozdíly v motivátorech mužských a ženských manažerů, abychom pochopili, jak můžeme motivovat, angažovat a odměňovat za vynikající výkon.
Assessment Systems Group provedla výzkum genderových rozdílů v motivaci a hodnotách manažerů k získání praktických rad ohledně toho, jak přistupovat k tomuto zásadnímu aspektu vedení lidí.

„Podle Pardeee. R. L. 1990 je motivace důvodem lidských činností, tužeb a potřeb. Motivace je také usměrněním lidského chování nebo to, co způsobuje, že člověk chce své chování opakovat.

Na základě kvantitativní analýzy motivace jsme použili inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI) společnosti Hogan Assessments. Výsledky inventáře se týkají pracovní motivace, které jsou spojeny s výsledky práce, včetně organizačního způsobu, spokojenosti s prací a profesního úspěchu (Hogan & Hogan, 2010). MVPI je validní, psychometricky spolehlivý nástroj hodnocení. Výsledky v tomto inventáři odhalují to, co řídí zaměstnance, jaké hodnoty jsou pro ně důležité, a jaké druhy pracovních míst nebo pracovního prostředí preferují. Obsahuje následující stupnice, které představují motivační faktory:

UZNÁNÍ
reagující na pozornost, souhlas, chválu
MOC
vyžadující úspěch, úspěšné dosažení, status, kontrolu
HEDÓNISMUS
orientace na zábavu, potěšení, zábavu
ALTRUISTISMUS
chce pomáhat druhým a přispívat ke společnosti
AFILIACE
užívá si a vyhledává sociální interakce

TRADICE
věrný svým silným osobním přesvědčením
BEZPEČNOST
vyžadující předvídatelnost, strukturu, pořádek
OBCHOD
se zájmem o peníze, investice, obchodní příležitosti
ESTETIKA
důraz na vzhled, pocit, design produktů
VĚDA
vyhledává znalosti, výzkum, technologie a data

Využili jsme náš datový soubor z let 2005-2017, který se skládá z více než 40 000 jednorázových výsledků MVPI ze střední a východní Evropy a z regionu SNS od nižších manažerských úrovní až po výkonné pracovníky na úrovni C působící v podnikatelských sektorech. Byla vytvořena náhodný vzorek (více než 3 900 datových souborů) se stejným počtem mužských a ženských účastníků a stejným počtem účastníků z každé ze zemí zapojených do výzkumu: Česká republika, Srbsko, Maďarsko, Rusko, Slovensko a Polsko.

Chtěli jsme zodpovědět následující otázky:

Existují rozdíly mezi pohlavími z hlediska motivace a hodnot v zemích regionu CEE?
Existují rozdíly v motivátorech a hodnotách manažerů v jednotlivých zemích: Česká republika, Srbsko, Maďarsko, Rusko, Slovensko a Polsko?
Jaké jsou nejdůležitější motivátory pro manažerky v regionu střední a východní Evropy?
Jaké jsou nejdůležitější motivátory pro manažery v regionu střední a východní Evropy?

Zde jsou výsledky:

Rozdíly mezi motivátory mužských a ženských manažerů

Naše analýza ukázala, že existují statisticky významné rozdíly mezi několika motivátory mužských a ženských manažerů.

Výsledky ukazují, že manažerky ženy jsou motivovanější než muži v těchto faktorech:

  • Uznání
  • Hédonismus
  • Afiliace
  • Estetika

Na druhé straně výsledky ukázaly, že pro manažery mužského pohlaví jsou důležitější tyto motivační faktory:

  • Obchod
  • Altruismus
  • Tradice
  • Moc

Na závěr můžeme konstatovat, že neexistovaly žádné významné rozdíly v měřítku vědy a bezpečnosti mezi pohlavími, což znamená, že manažery muži a ženy jsou stejně motivovány těmito faktory.

Nejdůležitější motivátory pro ženské a mužské manažery

Také jsme provedli hodnocení motivátorů pro obě pohlaví, abychom získali lepší přehled o tom, jak důležitá je každý z nich v průměru pro manažery ženy a muže.  Zde je přehled (hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu skóre):

Hodnocení motivátorů manažerů mužů

1. Obchod
2. Moc
3. Tradice
4. Bezpečnost
5. Altruismus
6. Estetika
7. Věda
8. Uznání
9. Afiliace
10. Hedónismus

Hodnocení motivátorů manažerek žen:

1. Moc
2. Uznání
3. Estetika
4. Bezpečnost
5. Afiliace
6. Věda
7. Obchod
8. Hedónismus
9. Tradice
10. Altruismus

Sledujte nás a získáte celý report výzkumu během následujícího týdne, kde bude předložena podrobná analýza, srovnání a doporučení! REGISTRUJTE A ODEBÍREJTE NAŠE NOVINKY A ZDROJE!

Napište komentář