Jak se vyhnout chybám v náboru, které stojí hodně peněz?

Bezpečnost reprezentuje v určitých pracovních prostředích jednu z nejdůležitějších součástí efektivního výkonu společnosti. Pozice, na kterých jsou důsledky nebezpečného chování a nezohledňování postupů dalekosáhlé (jak z hlediska finančního, tak z hlediska zdraví a bezpečnosti zaměstnanců), vyžadují zvláštní přístup k výběru a rozvoji zaměstnanců. Spojení špatných rozhodnutí o přijetí a dopadů na zisk a reputaci společnosti může být v těchto případech ještě zřetelnější.

Jak výběr a rozvoj zaměstnanců pomáhá zvyšovat bezpečnost?

Chování související s bezpečností je přímo spřízněné s osobností. Výzkum ukazuje, že určité charakteristiky zaměstnanců korelují s počtem pracovních úrazů a množstvím finančních ztrát, které jsou důsledkem nebezpečného chování.


U některých pracovních míst s vysokým rizikem je třeba, aby měli zaměstnanci odpovídající psychomotorické schopnosti, které jsou nezbytné pro bezpečné vykonávání práce.


Obě dimenze - osobnostní charakteristiky a psychomotorické schopnosti - mohou být měřeny v procesu výběru a mohou být stanoveny jako kritéria výběru kandidátů. Nejlepší je použít nástroje pro hodnocení, které jsou validovány a navrženy pro hodnocení klíčových dimenzí bezpečného chování v různých pracích.

Posuzování osobnosti

Hogan Safety diagnostika vyhodnocuje zaměstnance a kandidáty v šesti osobnostních rozměrech, které - dle vědeckých důkazů - ovlivňují bezpečné chování. Výsledná zpráva je jednoduchá, má snadnou interpretaci a vyhodnocuje pouze ty charakteristiky osobnosti, které predikují kandidátovo chování související s bezpečností. Tyto charakteristiky poskytují přehled o přístupech a chování spojených s bezpečností. Ve výsledné zprávě Hogan Safety jsou uvedeny tyto dimenze:

Vzdorovitý

Úzkostný

Přecitlivělý

Nesoustředěný

Lehkomyslný

Arogantní

Poslušný

Odolný

Emočně vyrovnaný

Pozorný

Opatrný

Učenlivý

 

Výsledky zprávy Hogan Safety mohou být velmi užitečné při rozhodování v procesu výběru pro pracovní místa ve výrobě a těžbě, na pozice, které vyžadují práci s nebezpečnými materiály nebo vysokým napětím, pozice v průmyslu, dopravě, vojenských silách, policii atd. Výsledky však mohou být také využity k hodnocení současných zaměstnanců, v těchto případech je lze použít k vytvoření plánu školení pro zaměstnance, protože mohou poskytnout vhled do vývojových výzev spojených s bezpečností.

Posouzení psychomotorické schopnosti
Schuhfried Vienna Test System je software nabízející více než 100 testů, které se používají v oblastech dopravní psychologie, neuropsychologie, psychologie sportu a HR. Velkou výhodou tohoto systému je možnost přesného měření specifických schopností, které jsou potřebné pro bezpečný pracovní výkon na pozicích, jako jsou profesionální řidiči, piloti, strojvůdci, operátoři těžkých strojů nebo pracovníci na výrobních linkách, v dolech, v armádě, policii nebo v bezpečnostních složkách.
 

Pomocí Vienna Test System a jeho speciálního hardwaru je možné měřit následující schopnosti, které jsou stěžejní pro bezpečné vykonávání pozic zmíněných výše.

 

Pozornost a rychlost reakce


Vnímání a periferní vnímání

 

Koordinace oko-ruka a dovednosti spojené s jemnou motorikou

 

Mechanicko-technické porozumění

 

Předvídání pohybu

 

Chování ve stresových situacích

V rámci systému jsou také k dispozici speciální testové baterie, které jsou určeny k hodnocení kandidátů v oblasti železniční dopravy, letectví, těžby a silničního provozu a jsou zvláště validovány pro tyto oblasti použití.


Měřením těchto dimenzí můžeme zajistit, aby kandidáti, kteří jsou vybráni pro tyto vysoce riskantní pozice, měli psychologické a psychomotorické schopnosti, které jsou nutné pro bezpečný výkon práce v uvedených oblastech. Tímto způsobem můžeme předcházet finančním ztrátám a zdravotním a bezpečnostním problémům, které mohou vzniknout v důsledku chyb zaměstnanců.

K tomu, abychom získali úplnou odpověď na otázku – Bude se uchazeč chovat podle bezpečnostních požadavků a postupů a bude mít schopnosti potřebné k tomu, aby jednal a reagoval tak, jak je požadováno k bezpečnému vykonání jeho práce? – je nejlepší cestou posoudit jak osobnost, tak psychomotorické schopnosti.

 

Případová studie
Výzva: Velká dopravní společnost se potýkala s výzvou – řada dopravních nehod a dopravních přestupků je způsobena jejich řidiči autobusů. Toto vede k nákladům přesahujícím 100.000 euro za rok.

Řešení: Zpráva Hogan Safety byla zařazena do výběru řidičů autobusů za účelem identifikace osobnostních charakteristik řidičů, které se vztahují k bezpečnému chování. Byla provedena analýza osobnostních charakteristik a četnosti dopravních přestupků, jíž výsledky ukázaly, že řidiči, kteří dokázali lépe kontrolovat svůj temperament, měli mnohem méně nehod než ti, kteří v této dimenzi zaznamenali nižší skóre. Také řidiči, kteří byli více náchylní k porušování pravidel společnosti a kteří byli více roztěkaní a měli tendence riskovat, měli vyšší šanci dopustit se dopravního přestupku.

Výsledky: V návaznosti na tyto výsledky je možné vytvořit ideální profil řidiče autobusu v této společnosti. Řidiči autobusu, kteří byli takto vybráni, měli o 31% méně nehod a o 20% méně dopravních přestupků než ti, jejichž výsledky neodpovídaly danému profilu.

CHTĚLI BYSTE ZJISTIT VÍCE O POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI?

Napište komentář