Kariérní cesta: Jak začít?

Většinu svého profesního života jsem pracovala s kandidáty, kteří byli pracovně velmi úspěšní a rozhodovali se, jak svoji slibně rozjetou kariéru dále akcelerovat. Za řadou z nich stály prokazatelné výsledky a výborné reference. Ale pokud stojíme na začátku cesty - jak poznat, zda kandidát stojící před námi v rámci výběrového řízení bude opravdu ten, který přinese firmě očekávané výsledky a v ideálním případě bude v rámci firemního kariérního žebříčku stoupat výše a výše? Bude mít motivaci a předpoklady? Jak odlišit můj subjektivní dojem a reálné předpoklady a motivy?

A na druhé straně - jsem člověk, který chce ve firemní hierarchii od počátku mít svůj kariérní směr a touží dosáhnout úspěchu. Co pro dosažení případné vysněné pozice mohu udělat již od nástupu do firmy?

Otázka, před kterou stojí řada manažerů, kandidátů a personalistů. Její zodpovězení (pokud nevlastníte křišťálovou kouli, se kterou můžete nahlédnout do budoucnosti) je poměrně složité. Nicméně situace nemusí být neřešitelná (přestože křišťálových koulí je stále velký nedostatek).
Jedním z řešení, je získat spolehlivý, objektivní a komplexní portrét silných a rozvojových stránek člověka. Můžeme identifikovat vlastnosti a tendence, které ke kariérnímu selhání mohou vést a které ztěžují navazování pracovních vztahů a brzdí pracovní produktivitu. Můžeme spolehlivě odhalit, co lidem přináší potěšení, jaký druh pozice, práce a prostředí by pro ně byl nejuspokojivější a jaké jsou zájmy, motivy, pohnutky. K dispozici máme validní metody, jak měřit (už nemusíme křišťálovou kouli složitě shánět). S těmito informacemi pak můžeme pracovat od náboru po rozvoj.

Získání těchto informací a porozumění jim (ať již o kandidátovi nebo sám o sobě) je výborným odrazovým můstkem pro start na kariérní cestě. Tedy pokud je výběrový proces správně - funkčně - nastaven a se získanými informacemi je zájem, chuť a možnost dále pracovat.

A přichází další otázka: Jaký typ lidí bude ve firmě v různých rolích dosahovat těch nejlepších výkonů? Obecná odpověď zní, že s větší pravděpodobností budou úspěšní ti lidé, jejichž osobnostní charakteristiky jsou slučitelné s požadavky jejich práce. Volně přeloženo, je dobré od počátku vědět, jací lidé budou pravděpodobně úspěšní a podle těchto charakteristik je vybrat. Na počátku to stojí dost práce a úsilí tyto charakteristiky zjistit, ale z dlouhodobého hlediska je přínos podstatný.

Jak dál? Informace získané v průběhu náboru vedou k osobním rozvojovým plánům a vhodná zpětná vazba výrazně posouvá rozvoj preferovaných charakteristik na vysněnou pozici (zkrátka vím, na čem mám pracovat) a kariérní cesta se otevírá…..

Možností, jak na sobě pracovat je celá řada, od koučinku až ke vzdělávacím kurzům. Je třeba počítat s tvrdou prací, která někdy bolí…….. ale  snaha a úsilí jsou přeci cestou k mistrovství!

 

Mgr. Martina Vašířová -  HR Konzultantka a Kouč ve společnosti Assessment Systems

Napište komentář