Klíčový přínos Assessment/Development Center v době ekonomického růstu.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce, většina zaměstnavatelů snižuje požadavky na potenciální zaměstnance. To ale může být problém zejména při výběru kandidátů na manažerské pozice. Nejlepšími nástroji pro odhalení možnosti kandidátů vykonávat určité pracovní pozice jsou Assessment a Development centra. Co to je? A jaký mají přínos pro zaměstnavatele? To se dozvíte v článku Václava Duška, který vyšel v časopise HR Forum, www.hrforum.cz

Aktuální situace pracovního trhu pro většinu zaměstnavatelů není zrovna snadná a oprávněně přemýšlí, kde a jak sehnat tolik potřebné nové zaměstnance. Vzhledem k lokálním možnostem pracovního trhu je vidět z pohledu firem patrný trend ve snižování požadavků na kandidáty při výběrovém řízení. Důvody jsou celkem patrné, tzn. snížit riziko, že si potenciální kandidát rozmyslí výběrového řízení alespoň zúčastnit. Tento přístup lze aplikovat u řady běžných pozic, kde jsou základní požadavky na kvalitu kandidátů. U pracovních pozic s komplexní náplní práce, zejména manažerských, je tento trend možné vnímat jako „quick win“. Z dlouhodobého pohledu se může jednat časovaný problém, který se ukáže v plném rozsahu většinou až po skončení zkušební doby.
Cestou, jak předejít nečekanému a nežádoucímu překvapení týkající se reálného pracovního výkonu nových zaměstnanců v nové pozici, je kvalitně nastavený náborový proces, který kombinuje diagnostické a psychometrické metody. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro odhalení potenciálu kandidáta vykonávat konkrétní pracovní pozici je Assessment (AC) nebo Development centrum (DC). Byť jsou z pohledu metodiky a použitých nástrojů obě metody totožné, hlavním rozdílem je jejich využití. AC je nástroj primárně určený pro výběr nejvhodnější kandidáta / nejvhodnějších kandidátů na konkrétní pozici. Cílem DC  je zejména pomoci u interních zaměstnanců identifikovat silné stránky a nasměrovat tak jejich další kariérní cestu  a současně identifikovat tzv. delty, které mohou snižovat schopnost zaměstnanců dosahovat požadovaných výkonů.
Nespornou přidanou hodnotou AC/DC je komplexní pohled na konkrétního kandidáta či zaměstnance prostředním sady diagnostických nástrojů, možnosti vidět na vlastní oči úroveň reálných dovedností a zvládání konkrétních pracovních úkolů, které lze sledovat v konkrétních „role plays“ vytvářených vždy přesně na konkrétní pozici. Pravidlem bývá, že se zvyšující se úrovní pozice roste i míra komplexity a odpovědností. Z toho důvodu je podstatné umět klíčové kompetence kandidáta či zaměstnance v průběhu výběrového procesu změřit a následně vyhodnotit předpoklady a rizika, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí pracovní pozice.

Sport jako inspirace

Zkusme se podívat na náborový proces sportovců do prestižních klubů. Reálné sportovní výsledky jsou pomyslnou vstupenkou do výběrového procesu, ale dalším rozhodujícím faktorem je zdravotní stav sportovce. Proto je nutnou, ale běžnou praxí, že sportovci absolvují důkladné vyšetření u vybraných specialistů. Proč? Protože se z pohledu klubu se jedná o významnou investici a majitelé klubu si chtějí, resp. potřebují být jistí, že nekupují „zajíce v pytli“. U náboru klíčových zaměstnanců je totožné. Z reálné praxe lze potvrdit, že úspěšně firmy velmi dbají na vysokou kvalitu kandidátů, protože je to cesta, jak docílit vysokého výkonu firmy, jehož zdrojem jsou právě zaměstnanci.
Přidanou hodnotou pro každého kandidáta či zaměstnance, který se AC/DC zúčastní, je zpětná vazba bez ohledu na finální verdikt. Ta jim prozradí, co jsou jejich silné stránky a co jsou oblasti, na něž je třeba zaměřit pozornost při jejich dalším rozvoji. Řadu rozvojových oblastí u sebe nemusí kandidáti či zaměstnanci ani vnímat, dokud to nebude identifikováno a přesně pojmenováno.
Rozsah a komplexnost AC/DC se vždy odvíjí od konkrétní pozice nebo požadavků zadavatelů. AC/DC jsou spolehlivé metody měřící úroveň kompetencí a není důvod se jich obávat, pokud jsou realizovány zkušenými odborníky, kteří vědí, že zbytečným stresem se o účastnících dozví výrazně méně podstatných informací.

I vám rádi pomůžeme vybrat ty správné lidi.

Mgr. Václav Dušek - HR konzultant a hodnotitel AC/DC

Napište komentář