Budeme potřebovat nové kompetence?

V dnešní době je Covid-19 jedním z hlavních témat, které hýbe světem. Výskyt viru měl dopad na každého z nás. Změnil způsob, jakým žijeme doma, pracujeme i způsob, jakým udržujeme kontakt s ostatními. Také ovlivnil způsob, jakým se díváme do budoucnosti. Změny se objevily nejen na osobní, ale i na organizační úrovni. Společnosti a podniky se musely přizpůsobit novým podmínkám a rozvíjet nové procesy k přežití. Tuhle část můžeme nazývat fází jedna. V další fázi bude hlavním úkolem firem, které úspěšně zvládly fázi první, definování strategií, které jim mohou pomoci v budoucnu a umožní jim, aby se zotavili a znovu se stali úspěšnými v po-covidovém prostředí.

ZMĚNY JSOU OHROMNÉ

Před virem existovaly určité trendy týkající se světa práce, které se nyní zrychlily. Procesy automatizace a digitalizace byly již nějakou dobu mezi námi, ale nyní byly posíleny skrze potřebu minimalizovat lidský kontakt. McKinseyho Globální institut již v roce 2017 odhadl, že automatizace by mohla ovlivnit 400-800 milionů pracovních míst do roku 2030. Nový průzkum by nyní odhadl možná ještě vyšší čísla. Navíc, mnoho společností se pokusilo umožnit svým zaměstnancům pracovat na dálku z domova, aby ochránili jejich zdraví a zajistil bezpečnost. Byl to nezbytný krok v boji proti šíření viru a přineslo to také éru home office a každodenních videokonferencí. Důkazem je, že využívání digitálních komunikačních platforem letos na jaře stouplo (Zoom: 300 milionů aktivních účastníků, Microsoft Teams: 75 milionů aktivních uživatelů denně). Společnosti si uvědomily, že existuje spousta úkolů a projektů, které lze řídit z domova, a kde se tento pracovní styl ukáže jako úspěšný, může utvářet budoucí kulturu organizace. Velké společnosti jako Google, Facebook a Twitter již provádějí změny týkající se zásad práce na dálku a dávají svým zaměstnancům více příležitostí pracovat z domova. Pokud se budou podniky v budoucnu řídit tímto trendem, (což povede ke snížení osobních schůzek, sociálních a osobních kontaktů) vytvoří to jiný druh pracovní zkušenosti než ten, který jsme znali doposud.

NOVÉ KOMPETENCE

Jak jsme zažili v předchozích měsících, věci se mohou rychle měnit. Jednoho dne pokračujeme jako vždy s jedním z našich každodenních pracovních úkolů, druhý je nutné stejný úkol udělat úplně jiným způsobem a/nebo za použití jiného nástroje. V budoucnu bude sílit potřeba pružnosti a odolnosti, aby bylo možné čelit tomuto druhu prostředí a snáze se přizpůsobit novému normálu. Také se můžeme setkat s novými výzvami a problémy, které budou vyžadovat různé druhy řešení a možná budeme muset o problému přemýšlet jinak než doteď, kreativněji. To znamená, že zvědavost, zkoumání složitých situací a dovednosti při řešení problémů budou mít větší hodnotu.
Nové pracovní postupy budou obsahovat více schůzek, obchodních jednání a konverzací na online platformách prostřednictvím videohovorů, právě z tohoto důvodu bude důležitější najít způsoby, jak se spojit s našimi kolegy, a bude daleko obtížnější vybudovat dobrý a stabilní vztah s klienty. Kompetence zaměřené na člověka, jako jsou komunikační dovednosti, podpora a porozumění ostatním, by nám a našemu týmu mohly pomoci dosáhnout lepších výsledků a zachovat týmového ducha. Navíc v tomto novém prostředí může být obtížnější získat zpětnou vazbu k naší práci kvůli povaze online komunikace. Náš vývoj bude záviset především na našich akcích: kolik času strávíme přezkoumáváním našeho výkonu , nakolik jsme otevřeni novým přístupům a jak jsme motivováni k rozvoji našich dovedností. Vlastní rozvoj může být v dnešní době klíčovou kompetencí.

Zatímco COVID-19 způsobil v organizacích mnoho problémů, mohou zde být i příležitosti do budoucna. Za nových okolností, které vytvoří na pracovišti nový normál, se lidé budou muset soustředit na své další dovednosti a schopnosti, než tomu bylo dříve. Pro společnosti by mohlo být zásadní, kromě získávání nových talentů, uznat a stavět na potenciálu, který spočívá v jejich zaměstnancích.

V online světe by se mohlo zdát obtížné měřit důležité kompetence pomocí online nástrojů. Nicméně v dnešní době se správnými platformami lze organizovat a používat i nejspolehlivější metody s nejlepší prediktivní validitou (jako jsou Assessment a Development centra). To ukazuje, že v případě krize existují způsoby rozvoje a pokroku.

Gábor Magyar – Assessment Systems Maďarsko

Chtěli byste připravit kompetence Vaší organizace na nový standard?

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This