Efektivní vedení týmů na dálku

Vedení týmů na dálku není vůbec snadné, zvláště když musíte z ničeho nic přejít na práci z domova. Za normálních okolností by zde bylo pro vás a váš tým přechodné období, ve kterém byste se na to mohli potupně adaptovat. V případě globální krize na to není čas. Váš tým bude spoléhat na vaše provázení touto složitou situací. To může být náročné, pokud tolik neznáte metody a technologie, jak vést virtuální tým. Dobrá zpráva je, že efektivní vedení týmů na dálku se lze naučit!

Pokud chcete pomoci svému týmu překonat vznikající stres
z práce na dálku a izolace, požádejte o náš workshop.

Jaké jsou klíčové dovednosti leadershipu, které dělají dobrého virtuálního team leadera?

Consistency

Konzistence

Efektivní vedení virtuálních týmů vyžaduje častou a strukturovanou komunikaci. Plánujte pravidelné schůzky, nejlépe každý týden ve stejný den i stejný čas. Měli byste předem sdílet program schůzky a držet se ho. Připravte se na schůzku důkladně, neodbíhejte od tématu a snažte se vždy končit načas. Neefektivní schůzky můžou být překážkou, pouze naplánované schůzky vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Dále je také dobré všem zúčastněným po meetingu poskytnout shrnutí či souhrn dané schůzky.
Doporučujeme používat moderní technologie určených ke vzájemné komunikaci, ale je nezbytné mít jasnou dohodu o komunikačních pravidlech. Minimalizujte používání e-mailu, místo toho využijte videokonferenci, abyste spolu mohli mluvit tváří v tvář. Povzbuzujte členy týmu, aby si sami navzájem plánovali rozhovory při spolupráci na projektu. Nástroje pro rychlé odesílání zpráv vám umožní komunikovat se členy týmu méně formálně.

clarity

Srozumitelnost

Nejprve svému týmu objasněte všechny úkoly a procesy, nejen cíle a role. Není dobré brát jako samozřejmost, že vaše pokyny jsou všem jasné a srozumitelné. Předtím něž váš tým začne pracovat, nechte je shrnout všechny úkoly, které mají. Je všeobecně lepší komunikovat více, než vůbec a nechat svůj tým na holičkách. Snažte se být srozumitelní a ke všemu si dělejte poznámky, ty se vám v budoucnu hodí, budete se moct na ně odkazovat. Zajistěte, aby vaše pokyny byly SMART: specifické, měřitelné, akční, realistické a termínované.

Je důležité zaměřit více pozornosti na podrobnosti úkolů a procesů, které budou použity k jejich dokončení. Zjednodušte práci v co největším možném rozsahu a ujistěte se, že je pracovní proces jasný, se specifikacemi o tom, kdo co a kdy dělá. Můžete provést drobná ověření, abyste zhodnotili, jak se věci vyvíjejí a zda členové vašeho týmu potřebují pomoc nebo vedení. Nakonec nedávejte svým zaměstnancům všeobecný virtuální mikro výstup!

predictable

Předvídatelnost

Je lepší postupovat podle písemného operačního postupu, které je pro váš tým transparentní. Vždy být předvídatelný: stanovte jasné a dobře pochopitelné procesy a postupy. Uveďte zásady, podle kterých se bude rozhodovat, které komunikační režimy/mody používat: kdy je vhodné odpovědět na e-mail nebo někoho kontaktovat přes videohovor či jak sdílet dokumenty se svým týmem.
Společnosti by se měly nejprve řídit politikou a postupy, teprve poté lidmi. Autoritářské vedení nefunguje ve virtuálním prostředí. Ukažte vašemu týmu směr, často sdělujte vaší vizi a hodnoty, abyste všem pomohli sladit společné cíle. Váš tým bude spoléhat na vaše provázení víc, než na vaše vedení a musíte si být jisti, že jim poskytujete nejlepší možnou pomoc.

empathy

Empatie

Pamatujte, že nevedete pouze virtuální tým, ale skutečné lidi! Tým je virtuální, ale lidé v něm mají skutečné naděje a obavy, ambice, zájmy a komunikační potřeby. Buďte jim vždy k dispozici, nebudou se pak cítit izolovaní.
Sledujte, co říkáte a jak to říkáte, protože vaše slova a váš hlas jsou daleko silnější na dálku a může se snadno stát, že vaše sdělení bude špatně pochopeno. Je zde méně možností pro opravu online, takže se ujistěte, že vaše zpráva je vždy konstruktivní a posilující, nikoliv pouze kritická. Zeptejte se svého týmu na jejich výzvy a co můžete udělat proto, abyste je společně zvládli!
Konzistence, srozumitelnost, předvídatelnost a empatie – zaměřte se na ně, aby byl váš virtuální tým efektivnější. Vždy buďte v souladu s vaším rozvrhem. Ujasněte si, co musí každý člen týmu udělat a poté se ujistěte, že jednotlivé části jsou v souladu a zapadají do celkové vize. Nakonec, ale možná to, co je nejdůležitější, je být empatický leader a posilovat své lidi.

Konzistence, srozumitelnost, předvídatelnost a empatie – zaměřte se na ně, aby byl váš virtuální tým efektivnější. Vždy buďte v souladu s vaším rozvrhem, ujasněte si, co musí každý člen týmu udělat, a pak se ujistěte, že části zapadají do sebe v souladu s celkovou vizí.

Naučte se

vést svůj vzdálený tým efektivně v jedním z našich workshopů!

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This