Jak být stále efektivním týmem, i když pracujete na dálku?

Ačkoli se často říká, že nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem sdílení nápadů a informací v podnikání je face-to-face komunikace, co dělat, když to prostě není možné? Během pandemie není práce z domova jen preferencí, ale absolutní nutností, a být odděleni od členů našeho týmu je proto nevyhnutelné. Naštěstí nám pomáhají moderní technologie a několik online komunikačních platforem.

Co může pomoci naši online komunikaci k tomu, aby byla co nejefektivnější?

Poté, co jsme se vyzbrojili notebooky, sluchátky a mobilními telefony, je dalším krokem zvážit, jak můžeme jako jednotlivci přispět k dynamice týmu na dálku.

1. Častá komunikace

Pokud není možná komunikace face-to-face, lze velmi snadno přehlédnout něco zásadního. Pro snížení rizika vynechání důležitých informací je velmi důležité zvýšit frekvenci komunikace a zpětné vazby, a to nejen v rámci daného týmu, ale také v rámci vícero týmů.

2. Jasná a stručná komunikace

V online komunikaci máme jen malý prostor pro vysvětlení možných nedorozumění, a proto je důležité zajistit, abychom se vyjadřovali jasně a stručně, s terminologií, která je všeobecně známá. Odborné výrazy jsou sice užitečné, ale ne v případě, že pracujete s někým, kdo tyto výrazy nezná, například při komunikaci s kolegou z jiného sektoru společnosti. Pokud tato komunikace probíhá online, je ještě obtížnější překonat takové jazykové bariéry, pokud je předem nebereme v úvahu.

3. Užitečné otázky a odpovědi

Pokud je něco nejasné, neměli bychom váhat a ptát se dál. Navíc musíme být trpěliví a otázku pečlivě zvážit, abychom získali skutečně informativní a užitečnou odpověď. Tyto okolnosti nás podpoří a ukážou vzájemné porozumění, toleranci a využijí naší schopnosti vcítit se.

4. Tón komunikace

Sarkasmus a humor jsou často dobrým způsobem, jak prolomit ledy a vytvořit uvolněnější atmosféru. Nicméně kvůli nedostatku společných a snadno rozpoznatelných neverbálních signálů může být mnoho věcí nesprávně interpretováno. Místo toho se před skokem do svých pracovních úkolů raději spolehněte na laskavost a několik neformálních otázek.

5. Udržujte blízkost a pozitivitu

Věnování pozornosti tónu komunikace rozhodně neznamená, že by komunikace v týmu měla být zcela chladná a neosobní. Zejména v době krize je důležité, aby zaměstnanci nadále pociťovali vzájemnou blízkost a péči. Ptejte se svých kolegů, jak na tom jsou, zda nepotřebují podpořit, a sdílejte mezi sebou něco pozitivního. Zapněte si kameru, abyste nahradili nedostatek fyzické přítomnosti.

Nyní, více než kdy jindy, bychom nikdy neměli zapomínat na skutečnost, že „MY“ je vždy silnější než „JÁ“. Úspěšná komunikace v týmu není nutně zajištěna fyzickou blízkostí, ale spíše empatií a pocitem společenství mezi lidmi. Projevte svou ochotu naslouchat jeden druhému. Chcete-li zachovat soudržnost týmu, spoléhejte se na vaše společné cíle a spolupráci jako základní nástroje k překonání tohoto náročného období. Stejně jako každé období nejistoty, i toto období přinese mnoho příležitostí naučit se něco nového a profesionálně se rozvíjet. A nezapomeňte, že lidé, jejich interakce a spolupráce jsou důvodem, proč podnik vyniká a je úspěšný.

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This