Jak může testování založené na gamifikaci formovat Váš employer brand a angažovanost kandidátů?

Koncept employer brand je důležitou součástí tvorby příběhu samotné společnosti. Employer branding předává širšímu publiku (nejen zaměstnancům) informaci o reputaci společnosti, jaký je typ pracoviště a obecně jaký druh nadání a dovedností pracovníci mají. Existence specifického employer brandingu pomáhá potenciálním kandidátům vybrat si konkrétní společnost ve které chtějí pracovat. Pro HR to představuje mocný nástroj, jak přilákat tyto kandidáty.

V dnešním světě, zaměřeném na zákazníky a uživatelskou zkušenost, je důležité zmínit posun v myšlení HR komunity k vytvoření cesty kandidáta. Tento koncept shrnuje všechny kontaktní body, které má potenciální kandidát s informacemi nebo pracovníky konkrétní společnosti při cestě výběrovým řízením. Pro ilustraci si představte Lenku, která hledá práci.

1

Jednotlivé kroky na její cestě k nalezení vhodného zaměstnavatele mohou zahrnovat využití sociálních médií, stránek inzerujících nabídky práce nebo doporučení přátel a rodiny.

2

Později, když se Lenka uchází o práci, prochází jednotlivými kroky: popis pracovního místa, postup při podávání žádostí, odpověď, jež obdrží a testování, kterým bude procházet.

3

Výsledkem Lenčiny cesty může být: získaní nabídky práce nebo odmítnutí.

Když vezmeme v úvahu zkušenosti dnešních mladých žadatelů o práci, tak podle Arctic Shores považuje 80% uchazečů klasický proces testování písemnou formou za velmi stresující a frustrující. Jedním z rizik, s kterým se může společnost při náboru pracovníků setkat, je  obrovská ztráta kandidátů, kteří se rozhodnou skončit uprostřed testovacího procesu.

Zlepšete svůj employer brand díky jedinečnému zážitku kandidátů!

Nábor na vstupní pozice je ovlivněn délkou procesu podávání žádostí, protože žadatelé si mohou vybírat z většího množství nabídek. S ohledem na tuto skutečnost některé společnosti již mění svůj proces testování do podoby přístupnější mladší generaci, a to testování formou mobilních her. Zkušenosti známých herních situací zanechávájí v kandidátech pozitivní dojem, stejně jako skutečnost, že testování lze kdykoliv a kdekoliv dokončit. Jediné, co je potřeba, je telefon a aktivní připojení k internetu.

Stručně řečeno, testování založené na hraní vypadá pro kandidáta jako podmanivá hra, zahrnující úkoly podobné těm v běžných mobilních hrách, kde je úkolem sbírat body. Administrace hry je řešena systémem a jakmile je kandidát ponořen do děje, čas plyne rychleji, takže je i samotné testování uživatelsky přívětivější.

Ve hře je logický příběh obsahující hodnotící kritéria relevantní pro měřené kategorie. Ačkoli samotná hra se může zdát nesouvisející s klíčovými vlastnostmi na pracovišti, které hledáme v potenciálních zaměstnancích, je celý proces – v případě Arctic Shores – založen na desetiletém výzkumu a ověřených kognitivních testech, prezentovaných v atraktivní vizuální podobě. Během hry se sbírá více než 5 000 bodů, které se následně vyhodnocují. Tato skutečnost výrazně zlepšuje schopnost těchto testů odlišit výsledky kandidátů ve srovnání s výsledky klasických testů. To je důležité mít na paměti, když se testování používá pro velký počet jedinců.

Pro společnosti tento druh testování přináší rychlejší vyhodnocení výsledků testování, které prospívají produktivitě HR, úsporám nákladů a obrazu moderního zaměstnavatele. Na straně recruiterů je v rámci každého úkolu možnost měřit odezvu a kvantifikovat určité kognitivní procesy a rysy osobnosti. Hodnotitel těží z toho, že získá okamžité výsledky ve formě komplexních zpráv založených na větším množství dat, které nelze ovlivnit v závistlosti na tom, jak chce být kandidát vnímán, jak je to u tradičních osobnostních testů, vyskytujících se na trhu. Díky povaze měření je dané testování vhodné pro rychlý výběr velkého počtu zájemců současně a jejich citlivé srovnání.

Závěrem lze říci, že kandidát získá novou zkušenost, která na něj působí důvěrněji  než klasické testování. Zároveň se jedná o skvělou příležitost, kdy se hodnotitel může prezentovat jako moderní a znalý potřeb kandidátů. To vytváří pozitivní image značky, o které se kandidát pravděpodobně podělí s dalšími lidmi.

Lea Jakob – Assessment Systems, Česká republika

Pokud chcete vybudovat jedinečný zážitek kandidátů, abyste přilákali a udrželi více talentů a zároveň podpořili značku zaměstnavatele, prozkoumejte, jak vám může pomoci hodnocení založené na hrách!

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This