JAK ŘEŠIT KONFLIKTY MEZI KOLEGY?

Konflikty mezi kolegy mohou být jedním z nejsilnějších zdrojů stresu, se kterými se můžeme na pracovišti setkat. Abychom byli schopni redukovat nežádoucí dopady konfliktů na nejen pracovní výkon, ale i spokojenost s prací jako takovou, je potřeba porozumět jejich vnitřní povaze a uvědomit si, že konflikt nemusí být vždy pouze negativním jevem, ale lze s ním pracovat jako s nástrojem změny.

PODSTATA KONFLIKTU

Konflikty na pracovišti pramení z toho, že každý máme různá přání, potřeby či požadavky. Tyto osobní preference však mohou být nejen nekompatibilní, ale mohou být a také v přímém rozporu a vzájemné opozici. Konflikty mohou být otevřené, či mohou probíhat skrytě, ale pokud nejsou dlouhodobě řešeny, vždy mohou kromě chronického stresu způsobovat rozklad pracovních týmů a ve výsledku mohou být velmi destruktivní.
Ačkoliv konflikt skoro vždy přináší určitou míru stresu, jedná se něco běžného a normální a takto je potřeba konflikt vnímat. Pokud je konflikt řízen a kontrolován, může být ve výsledku produktivní silou, která přináší a stimuluje změnu a zvyšuje produktivitu. Pochopení a přijetí základních principů konfliktu napomáhá lepší kontrole celého průběhu a větší efektivitě jeho řešení.

MÝTY KONFLIKTECH NA PRACOVIŠTI

Mýtus číslo 1 – Konflikt je špatný
Pravdou je, že konflikt nemusí být vždy něco špatného a něco, čemu bychom se měli za každou cenu vyhýbat. Konflikt je totiž ve své podstatě symptomem nějakého problému, ale ne problémem samotným. Je signálem, že je potřeba něco změnit, je signálem, že je potřeba pracovat na odlišnostech a rozporech, které se mezi kolegy vytvořili.

Mýtus číslo 2 – Konflikt je vždy výhrou pro jednoho a zároveň prohrou pro druhého
Konflikt je často vnímán mylně vnímán jako nežádoucí zápas dvou stran, ve která musí jedna zvítězit a druhá být poražena. Takovéto vnímání konfliktu jednak redukuje potenciální benefity,
které z něj mohou vzejít, ale takovéto vnímání může konflikt zbytečně eskalovat jeho průběh a dělat jej horším.

Mýtus číslo 3 – Do konfliktu vstupuje pouze „problémový“ zaměstnanec
Předpoklad, že za většinu konfliktů mohou problémoví zaměstnanci je pouhým mýtem. Většina konfliktů totiž vzniká mezi produktivními, odpovědnými zaměstnanci, jimž jejich práce není lhostejná. Pokud je ale konflikt vnímám optikou dvou výše uvedených mýtů, vytváří se začarovaný kruh a ti, kteří konflikty způsobují, jsou bráni jako potížisté, kteří by se měli nad svým pracovním chováním zamyslet. Takové to myšlení řešení rozhodně nepřispívá.

KLÍČEM JE RYCHLÁ INTERVENCE

Vzhledem k tomu, že konflikty mají potenciál se stávat rozbuškou rozsáhlých krizí, je zapotřebí s nimi pracovat od počátečních fází, tedy co nejrychleji. Jakmile se konflikt stane chronickým a celé situace nabyde podobu krize, postoje jednotlivých účastníků se stanou rigidními je velmi obtížné se vzniklým stavem jakkoliv pracovat. Klíčem je tedy rychlá a včasná intervence, ale jak na ní?

 • Očekávejte konflikt
  Počítejte s tím, že konflikt je běžnou součástí mezilidské interakce a čas od času se do něj dostane každý člověk. Není zapotřebí se konfliktu obávat, či se mu za každou cenu vyhýbat, produktivnějším chováním a jakousi prevencí je snažit se odhalit počáteční příznaky a možné příčiny konfliktu.
 • Komunikujte
  Snažte se s Vašimi kolegy hovořit o možných a potenciálních rizicích. Snažte se vyhnout zjednodušujícímu přístupu, ve kterém je kolega, se kterým hrozí nebo probíhá konflikt je nálepkován apriori jako „špatný“ člověk, se kterým nelze vyjít. Vyhýbání se konfliktu, nebo nálepkování jsou obranné mechanismy, které brání vyřešení konfliktu a zabraňují využít jeho pozitivní aspekty.
 • Diskutujte 4 základní příčiny konfliktu
  Diskutujete se svými kolegy 4 následující témata 1) komunikace mezi Vámi, komunikace ve Vašem týmu celkově, komunikace s Vaším nadřízeným, 2) Vaše role a povinnosti, očekávání, které od Vás kolegové mají, 3) komunikace o tom, zdali máte dostatečné zdroje pro to, abyste mohli vykonávat Vaší práci a svěřené úkoly, 4) komunikace o pracovním prostředí a atmosféře v týmu.
 • Převezměte odpovědnost a hledejte řešení
  Pokud se zdá, že konflikt nastal a probíhá bez perspektivy řešení, je potřeba převzít odpovědnost a iniciativu. Tato část je samozřejmě nejtěžší, ale ne neřešitelná. Nejprve je zapotřebí definovat v čem samotný problém spočívá a tuto definici si nechte odsouhlasit druhou stranou sporu. Snažte se najít kompromisní řešení, se kterým budou obě strany souhlasit a jasně definovat, jaké odpovědnosti budou obě strany mít. Určete si následné kroky, které obě strany podniknou a časový rámec, ve kterém by se tak mělo stát. Následně vyhodnoťte, zdali navržená opatření vedla ke kýženému cíli.

Pokud se očekáváný efekt nedostavil, je samozřejmě možné celý proces opakovat znovu, případně hledat mediátora, který by usnadnil komunikace a hledání řešení. Variantou je také obrátit se na EAP psychologa, který Vám může pomoci ujasnit si vlastní pozici a roli v rámci konfliktu, vaše potřeby a také může nastínit strategie, jak obecně s konfliktem pracovat, aby pro vás neznamenal zásadní zdroj stresu a něco co by mohlo negativně ovlivňovat Vaší pracovní spokojenost.

NAUČTE SE ČELIT KONFLIKTŮM VE VAŠEM TÝMU!

Jak pomoci zaměstnancům v řešení složitých pracovních i životních situací? Naši EAP psychologové jim mohou být vždy na dosah.

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This