Assessment centrum

Assessment centra jsou doporučována v situacích, kdy zaměstnávatel potřebuje vysokou míru jistoty, že byla vybrána správná osoba pro určitou práci, tedy když je neúspěch na pozici spojen s vyššími riziky.

Slogan
Vhled do kompetencí.

Co je Assessment centrum?

Assessment centra jsou doporučována v situacích, kdy zaměstnávatel potřebuje vysokou míru jistoty, že byla vybrána správná osoba pro určitou práci, tedy když je neúspěch na pozici spojen s vyššími riziky.

Assessment centrum (AC) je nejspolehlivější metoda výběru zaměstnanců s vysokým potenciálem pro výkon dané práce. Metoda kombinuje různé situace a úkoly, které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici. Assessment centrum má obvykle jednodenní program. Náplň AC může obsahovat prezentace na různá témata, hraní rolí, skupinové úkoly nebo kazuistiky. Psychometrické testování je také důležitou součástí výběrového procesu.

K tomu, aby se zvolil správný design AC úkolů, je potřebná detailní analýza přítomných a budoucích požadavků pro výkon dobře odvedené práce. Hodnotitelé, kteří používají různé metody, sledují kandidáty a následně mezi sebou porovnávají svá hodnocení, tak zaručují objektivní hodnocení a finální doporučení..

Jak Assessment Centrum?

Kandidáti jsou pozorováni v několika individuálních a skupinových situacích (psychodiagnostika práce, výkonnostní testy, modelové situace, případové studie, hraní rolí), které odpovídají kompetencím nezbytným pro úspěch na dané pozici v organizaci.

 • Individuální AC pro zhodnocení potenciálu kandidátů pro manažerské nebo exekutivní funkce
 • Skupinové AC pro zhodnocení specifických kompetencí potřebných pro expertní role
 • Hodnocení potenciálu pro externí a interní kandidáty
 • Výběr účastníků do Talent programu

Jaké benefity vaší společnosti a kandidátúm nabízí assessment centrum?

VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • AC přináší vysoce relevantní informace o silných a slabých stránkách kandidátů, které by nebyly odhaleny jinými metodami.
 • AC měří kompetence důležité pro úspěch na určitých pozicích v organizaci.
 • AC nabízí porovnání kandidátů.
 • AC je spravedlivá a objektivní metoda pro výběr zaměstnanců.
 • AC zlepšuje kompetence a expertnost interních hodnotitelů ze společnosti.

BENEFITY PRO KANDIDÁTY

 • Design a atmosféra AC reflektuje kulturu zaměstnavatele a celé organizace. Kandidáti dostanou představu, jak by vypadala budoucí práce pro danou společnost.
 • AC jsou zajímavou rozvíjející zkušeností pro účastníky.
 • AC jsou považovány za spravedlivé metody výběru.
 • AC napodobují reálné životní situace, které jsou pro účastníky zajímavé.

Výhody našeho řešení

PŘIPRAVENÉ BALÍČKY KOMPETENCÍ

Dobře připravené, validované kompetenční balíčky jsou k dispozici pro speciální požadavky pracovních pozic.

KOMPETENČNÍ MODEL PŘIZPŮSOBENÝ KLIENTOVI

Jsme flexibilní. Klientský balíček kompetencí je dělaný přesně na míru klientovi.

ZPRÁVY SE ZNAČKOU DANÉ FIRMY

Individuální a skupinové výsledné zprávy mohou býti označeny logem firmy.

SROZUMITELNÉ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ VÝSLEDNÉ ZPRÁVY.

Naše výsledné zprávy jsou výborně designově zpracované a snadné na porozumění. Všechny informace o kandidátech jsou detailně popsány.

ŠIROKÝ VÝBĚR JAZYKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

Jsme schopni dodat AC v mnoha světových jazycích, pro přístupnější použití v kterékoliv mezinárodní korporaci.

ŠIROKÝ VÝBĚR AKTIVIT

Náš široký výběr aktivit vždy směřuje ke specifickým potřebám klienta pro rozdílné pracovní úrovně, pozice a odvětví.

VYSOKÁ ÚROVEŇ PSYCHOMETRICKÝCH METOD

Používání odlišných metod hodnocení posiluje kvalitu testování a zamezí subjektivním výsledkům.

PROFESIONÁLNÍ HODNOTITELÉ

Odbornost našich hodnotitelů považujeme za jednu z nejvíce důležitých součástí našich AC. Také poskytujeme zaškolení interních hodnotitelů z klientské firmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita pozorování a hodnocení.

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pro zajištění vysoké kvality výběrového procesu nabízíme úzkou spolupráci mezi konzultantem a klientem.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vaší společnosti může Assessment Systems pomoci navrhnout a používat Assessment Centrum?
Kontaktujte nás