Assessment centrum

AC je jedna z nejspolehlivějších metod pro výběr zaměstnanců s největším potenciálem pro výkon v daném zaměstnání.

Slogan

Co je assessment centrum?

Assessment centrum je nejspolehlivější metoda výběru zaměstnanců s vysokým potenciálem pro výkon dané práce.

K tomu, aby se zvolil správný design AC úkolů, je potřebná detailní analýza přítomných a budoucích požadavků pro výkon práce. Metoda kombinuje různé situace a úkoly, které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici. Náplň AC může obsahovat prezentace na různá témata, hraní rolí, skupinové úkoly, kazuistiky či business simulace. Psychometrické testování je také důležitou součástí celého procesu.

 • Individuální AC pro zhodnocení potenciálu kandidátů pro manažerské nebo exekutivní funkce
 • Skupinové AC pro zhodnocení specifických kompetencí potřebných pro expertní role

Během AC je přítomno vždy více hodnotitelů, kteří sledují kandidáty, využívají různé metody, následně mezi sebou porovnávají svá hodnocení a tím tak zaručují objektivní hodnocení a doporučení klientovi.

VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • AC přináší vysoce relevantní informace o silných a slabých stránkách kandidátů, které by nebyly odhaleny jinými metodami.
 • AC měří kompetence důležité pro úspěch na určitých pozicích v organizaci.
 • AC nabízí porovnání kandidátů.
 • AC je spravedlivá a objektivní metoda pro výběr zaměstnanců.
 • AC zlepšuje kompetence a expertnost interních hodnotitelů ze společnosti.

BENEFITY PRO KANDIDÁTY

 • Design a atmosféra AC reflektuje kulturu zaměstnavatele a celé organizace. Kandidáti dostanou představu, jak by vypadala budoucí práce pro danou společnost.
 • AC jsou zajímavou rozvíjející zkušeností pro účastníky.
 • AC jsou považovány za spravedlivé metody výběru.
 • AC napodobují reálné životní situace, které jsou pro účastníky zajímavé.

Výhody našeho řešení

PŘIPRAVENÉ BALÍČKY KOMPETENCÍ

Dobře připravené, validované kompetenční balíčky jsou k dispozici pro speciální požadavky pracovních pozic.

KOMPETENČNÍ MODEL PŘIZPŮSOBENÝ KLIENTOVI

Jsme flexibilní. Klientský balíček kompetencí je dělaný přesně na míru klientovi.

ZPRÁVY SE ZNAČKOU DANÉ FIRMY

Individuální a skupinové výsledné zprávy mohou býti označeny logem firmy.

SROZUMITELNÉ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ VÝSLEDNÉ ZPRÁVY

Naše výsledné zprávy jsou výborně designově zpracované a snadné na porozumění. Všechny informace o kandidátech jsou detailně popsány.

ŠIROKÝ VÝBĚR JAZYKOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

Jsme schopni dodat AC v mnoha světových jazycích, pro přístupnější použití v kterékoliv mezinárodní korporaci.

ŠIROKÝ VÝBĚR AKTIVIT

Náš široký výběr aktivit vždy směřuje ke specifickým potřebám klienta pro rozdílné pracovní úrovně, pozice a odvětví.

VYSOKÁ ÚROVEŇ PSYCHOMETRICKÝCH METOD

Používání odlišných metod hodnocení posiluje kvalitu testování a zamezí subjektivním výsledkům.

PROFESIONÁLNÍ HODNOTITELÉ

Odbornost našich hodnotitelů považujeme za jednu z nejvíce důležitých součástí našich AC. Také poskytujeme zaškolení interních hodnotitelů z klientské firmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita pozorování a hodnocení.

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pro zajištění vysoké kvality výběrového procesu nabízíme úzkou spolupráci mezi konzultantem a klientem.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vaší společnosti může Assessment Systems pomoci navrhnout a používat assessment centrum?
Kontaktujte nás