Employee Assistance

Spokojeni zaměstnanci. Spokojeni klienti. Úspěšný byznys.

Slogan

Asistenční služba EAP (employee assistance program) je plně anonymní poradenská služba pro zaměstnance, která pomáhá překonávat mnohé složité životní situace. Náročné a obtížné životní situace mohou mít negativní dopad na spokojenost zaměstnanců, což může negativně ovlivňovat také výsledky celé společnosti.

Zhruba jednu třetinu našeho života věnujeme volnému času, druhou třetinu spánku a třetí v práci. Obtíže, témata nebo problémy, které se nám mohou dostávat do života v jedné z uvedených oblastí mohou mít negativní dopad na zbývající dvě, proto je důležité přistoupit k řešení našich problémů nebo otázek nejenom až když jsou aktuálně, ale i preventivně.

EAP je jedním ze způsobů řešení těchto problémů. Nabízí pomoc nejenom v oblasti duševního zdraví, ale i právních, sociálních nebo finančních otázek.

Služba EAP pomáhá zvýšit spokojenost vašich zaměstnanců v práci. Ukazuje, že vám na vašich zaměstnancích skutečně záleží a že rozumíte, že osobní problémy a pracovní život jsou součástí jednoho celku a nelze je od sebe oddělovat.

Jak EAP funguje?

Asistenční služba nabízí vašim zaměstnancům poradenství poskytované kvalifikovanými profesionály ve svém oboru:

  1. psychology a/nebo psychoterapeuty
  2. právníky
  3. sociální pracovníky
  4. finanční a dluhové poradce

Poradenská služba je dostupná všem zaměstnancům, kteří jsou do programu zařazeni. Služba je:

  1. dostupná 24/7/365, a proto ji váš zaměstnanec může využít ve chvílích kdy ji potřebuje nejvíce
  2. důvěrná a anonymní
  3. asistenční a krizová – lze tedy volat jak s běžnými dotazy, tak v situacích, kdy potřebujeme akutní psychickou pomoc

Nabízené poradenské služby

EAP je dobrovolný, anonymní program, poskytující pomoc lidem v různých obtížných životních situacích, které mohou negativně ovlivnit jejich výkon v práci, zdraví, celkový well-being, a následně tak chod celé společnosti. Náš program zahrnuje poradenské služby a možnost zprostředkování další pomoci od odborníků věnujících se například harassmentu, stresu, finančním, právním či rodinným potížím, konfliktům na pracovišti nebo závislostem.

Psychologické poradenství

Poskytováno kvalifikovanými psychology, psychoterapeuty a krizovými interventy. Mezi častá témata mohou patřit otázky v oblasti partnerských a rodinných vztazích, pocity úzkosti nebo jiné zátěže, výchova a rodičovství, mezilidské konflikty a další…

Právní poradenství

Poskytováno zkušenými právníky, kteří dokážou pomoci s otázkami rozvodového řízení, daní, prodeje nebo nákupu nemovitosti, občanské, ale i trestní právo a další…

Spciální poradenství

Poskytováno zkušenými sociálními pracovníky, kteří dokážou poskytnout pomoci v otázkách: bydlení, důchodů, rodičovství, péče o seniora nebo osobu blízkou a další…

Finanční a dluhové poradenství

Poskytováno zkušenými finančními poradci a sociálními pracovníky, kteří dokážou pomoci v otázkách investic, spoření, ale i zadlužení, exekucí a oddlužení

Workshopy

Jako doplňkovou službu k poradenství nabízíme i možnost workshopů nebo webinářů na témata, která souvisí s výše uvedenými typy poradenství, tedy v oblastech duševního zdraví a psychologie, ale i práva, sociálních otázek a nebo financí a dluhů.

Výhody našeho řešení

Zvýšení produktivity

Méně konfliktu na pracovišti

Prevence syndromu vyhoření

Snížení absencí

Zlepšení vztahů a celkové atmosféry na pracovišti

Snížení fluktuace

Sladění pracovního a osobního života

Zvýšení engagementu

Zlepšení jména zaměstnavatele

Zajímá vás naše služba EAP?:
Kontaktujte nás