Hogan Authorised Distributor

Hogan Develop

“Grow your key talent.”

Lidé jsou vaší konkurenční výhodou. V podnikatelském prostředí, kde má většina společností přístup ke stejným zdrojům a technologiím, se úspěšné společnosti odlišují díky angažovaným a znalým pracovníkům.

Zprávy určené k rozvoji zaměstnanců využívají hodnocení osobnosti k identifikaci silných stránek, nedostatků a základních hodnot v práci a poskytují rozvojové a manažerské tipy, které zajistí, že ze svých zaměstnanců dostanete maximum a že oni ze své kariéry vytěží maximum.

Hogan Develop Report

Balíček Vhledů

Série Vhled poskytuje informace o silných stránkách, rozvojových oblastech a základních
hodnotách jednotlivce. Vychází z výsledků HPI, HDS a MVPI. Používá se jako nástroj
zpětné vazby pro výběr nebo rozvoj. Tyto dobře srozumitelné zprávy poskytují
klientovi možnosti všeobecného využití v různých organizačních kontextech.

Balíček Leadership Forecast

Kombinace rozsáhlých zpráv zaměřených na manažerské kompetence poskytuje jedinečný
vhled do každodenního přístupu a stylu vedení leadera (zpráva Potenciál), předpovídá
chování, které brzdí jeho potenciál a schopnost budovat soudržný tým (zpráva
Čelení výzvám) a odhaluje pracovní motivátory a hodnoty, které ovlivňují styl vedení
(zprávy Hodnoty)

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi