Hogan Authorised Distributor

Hogan Lead

“Take leadership to the next level.”

Na HoganLeadership záleží. Společnosti se spoléhají na vedení při dělání důležitých taktických rozhodnutí, řízení tržních trendů a stanovování strategické vize. Když je vedení kompetentní, společnost i lidé prosperují. Špatné vedení je však téměř vždy doprovázeno nemotivovanými zaměstnanci, korupcí a někdy dokonce samotným selháním podniku.

HoganLead dává vedoucím zaměstnancům jasnou představu o jejich schopnostech, výzvách a klíčových hnacích silách, a dodává jim právě to strategické uvědomění, které dělá z dobrých lídrů ty nejlepší.

Hogan Lead Report

Balíček Leadership Forecast

Kombinace rozsáhlých zpráv zaměřených na manažerské kompetence poskytuje jedinečný
vhled do každodenního přístupu a stylu vedení leadera (zpráva Potenciál), předpovídá
chování, které brzdí jeho potenciál a schopnost budovat soudržný tým (zpráva
Čelení výzvám) a odhaluje pracovní motivátory a hodnoty, které ovlivňují styl vedení
(zprávy Hodnoty)

Balíček Styly vedení

Zpráva Styly vedení poskytuje vhled do šesti dimenzí vedení, které ovlivňují jeho styl
a efektivitu. Propojení výsledků z dotazníků HPI a MVPI má za cíl pomoci lídrům porozuměn
jejich reputaci, dát možnost nahlédnout do jejich stylu vedení a silných stránek,
na základě čehož budou schopni si lépe plánovat kariéru a efektivněji vést tým, projekty,
procesy nebo třeba inovace

 

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi