Hogan Authorised Distributor

Hogan Select

„Přijímejte zaměstnance s rozvahou.“

Využijte potenciál svých talentů! Každý někdy špatně najal někoho jiného. Ve skutečnosti výzkumy ukazují, že více než polovina nových zaměstnanců selže. Vzhledem k tomu, že špatný nábor obvykle stojí 150 % jeho ročního platu, je pravděpodobné, že nechcete, aby se to opakovalo. Můžeme vám pomoci.

Zprávy určené pro výběr zaměstnanců využívají hodnocení osobnosti k identifikaci pracovního stylu kandidátů, k pochopení jejich hlavních hnacích sil a k rozpoznání vzorců chování, které by jim mohly stát v cestě. Vyzbrojeni tímto mocným vhledem můžete zlepšit nábor zaměstnanců, zvýšit produktivitu a ovlivnit hospodářský výsledek.

Hogan Select Report

Balíček Vhledů

Série Vhled poskytuje informace o silných stránkách, rozvojových oblastech a základních
hodnotách jednotlivce. Vychází z výsledků HPI, HDS a MVPI. Používá se jako nástroj
zpětné vazby pro výběr nebo rozvoj. Tyto dobře srozumitelné zprávy poskytují
klientovi možnosti všeobecného využití v různých organizačních kontextech.

Express

Stručná zpráva poskytující informaci o vhodnosti kandidáta na pozici na základě dotazníku
HPI. Výsledky poskytují (a) informace o vhodnosti uchazeče na danou pracovní
pozici, přehled o jeho silných a rozvojových stránkách a stylu, jak vést interview; (b)
grafické znázornění výsledků a (c) celkové zhodnocení vhodnosti kandidáta formou
„semaforu“ (vhodnost nízká / průměrná / vysoká). Zpráva je zaměřena na 7 pozic: administrativa,
prodej a zákaznická podpora, odborní a kvalifikovaní pracovníci, provoz
a obchod, technici a specialisté, manažerské a exekutivní pozice, služby a zákaznická
podpora.

 

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi