Country Manager, Slovakia

Rozrastáme a rozširujeme náš tím!

V súčasnosti prijímame pracovníkov na pozíciu Country Manager pre Slovensko.

Co vás u nás čaká?

 • Riadenie spoločnosti Assessment Systems Slovakia, zodpovednosť za P&L
 • Vedenie tímu interných a externých konzultantov
 • Reporting vedúcemu klastra, Assessment Systems International
 • Rozvoj obchodu a account manažment kľúčových zákazníkov
 • Vytváranie sietí a riadenie vzťahov s externými konzultantmi na trhu
 • Riadenie a koordinácia projektov, poskytovanie poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov
 • Medzinárodná spolupráca s ostatnými pobočkami skupiny Assessment Systems v strednej a východnej Európe

Požiadavky:

 • Aspoň 5 rokov skúseností s riadením projektov a ľudí
 • Viac ako 8 rokov skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov a predaja alebo poradenstva v HR.
 • Základné znalosti  manažérskej ekonomiky
 • Plynulá slovenčina a angličtina
 • Podnikateľské myslenie

Ponúkané výhody:

 • Skvelá príležitosť kariérneho rastu ako Country Manager v rámci medzinárodnej poradenskej skupiny
 • Zdieľanie know-how a osvedčených postupov v rámci celej skupiny Assessment Systems
 • Nástup do zamestnania: čo najskôr v sídle spoločnosti v Bratislave

V prípade záujmu prosíme o zaslanie níže popsaných dokumentov na infocz@asystems.as

 • Svoj životopis v slovenskom a anglickom jazyku
 • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku
 • Referencie z predchádzajúcich zamestnaní a/alebo projektov
Tím, že nám pošlete své CV, souhlasíte, že můžeme nakládat s Vašimi daty dle našich Zásad o ochraně soukromí.