Zhruba třetinu života strávíme v práci, třetinu volným časem a další třetinu spánkem. Pokud se vyskytnou problémy v jedné z těchto oblastí, pociťujeme jejich dopad i ve zbylých dvou. Tyto části není možné oddělit. Proto je důležité řešit jakékoli starosti dříve, než přerostou přes hlavu. Program EAP je postaven na konceptu work-life balance, protože věříme, že lidé potřebují sladit práci a soukromí, aby prožili spokojený život.

Employee Assistance Program od Assessment Systems je benefitem, který pomáhá zaměstnancům řešit nejen krizové životní situace, ve kterých si nevědí rady, ale je tu pro ně také jako pomocná ruka ve chvílích, kdy cítí prostou nespokojenost v některé složce svého života či se jenom chtějí poradit, jak některé situace zvládat snáze a efektivněji a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě

Program EAP je ideálním nástrojem pro prevenci stresu na pracovišti a odpovídá novým legislativním požadavkům v oblasti BOZP. Díky naší službě EAP dokážeme zaměstnavatelům snižovat náklady vznikající nejen stresem a všemi jeho nežádoucími projevy a důsledky, ale také fluktuací, nemocností, chybovostí, pozdními příchody, burnout efektem a dalšími problematickými projevy osobních problémů zaměstnanců na pracovní sféru jejich života.

CO ZAHRNUJE PROGRAM EMPLOYEE ASSISTANCE?

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Zkušení psychologové a psychoterapeuti jsou 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dní v roce připraveni vám pomoci řešit obtíže v různých oblastech osobního života. Nejčastěji řešené problémy se týkají například partnerských vztahů, výchovy dětí, užívání alkoholu a jiných návykových látek, onemocnění v rodině či psychických problémů spojených s významnými změnami v životě člověka.

PRÁVNÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ

V mnoha složitých životních situacích bývá nejúčinnější pomocí rychlá konzultace s právníkem či finančním poradcem. Ať již lidé řeší otázky spojené s dělením majetku či péčí o děti v rámci rozvodu manželství, úvěry, které nejsou schopni splácet, anebo například problematiku svéprávnosti blízké osoby, tým právníků a finančních poradců služby Employee Assistance je připraven rychle a kvalifikovaně pomoci. Zaměstnavateli nejsou poskytovány jakékoli informace umožňující identifikaci konkrétních zaměstnanců, kteří služby Employee Assistance využili. Zaměstnavatel dostává dvakrát ročně statistický přehled o využívání služeb Employee Assistance  v rámci organizace. Jeho důležitou součást tvoří také preventivní doporučení, která se opírají o analýzu nejčastěji řešených témat.

Více informací najdete na našich stránkách .