JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO

Pracovní metody v moderní společnosti se transformují a vyvíjí stále více směrem ke kultuře týmové práce, zatímco stálá oddělení a trvalé vztahy mizí. Tento druh změny vyžaduje větší flexibilitu, ale zároveň přináší nové hrozby a úkoly pro manažery. Globální problémy se dají řešit pomocí diagnostiky celých týmů a jejich společného profilu. Je čas na nadstavbu k hodnocení zaměstnanců jen jako oddělených individualit.

Na základě výzkumu i našich mnohaletých zkušeností jsme přesvědčeni, že tým znamená mnohem více než pouhý součet jeho jednotlivých členů. Jejich společný výkon může být mnohem větší než souhrn jejich individuální práce. Týmový profil může ukázat a prozkoumat podstatu této další příležitosti prostřednictvím zhodnocení osobnosti jednotlivých členů týmu a může též komunikovat výsledky novým, více srozumitelným způsobem.

CO JE TÝMOVÝ PROFIL?

Specializované řešení pro diagnostiku týmové práce. Týmový profil vychází z individuálních zpráv a psychologie sociálních skupin a shrnuje výsledky každého potenciálního či současného člena týmu novou formou. Osobnostní charakteristiky členů jsou nejprve hodnoceny prostřednictvím Hoganových dotazníků, následně jsou výsledky všech členů statisticky zpracovány a nakonec zobrazeny pomocí grafického profilu. Standardní cestou prezentace týmového profilu je facilitovaný workshop, který přináší nový vhled na týmovou práci. Členové týmu se seznámí s výsledky svých kolegů a mohou tak určit společné rysy i rozdíly. Díky této zprávě si mohou uvědomit, které oblasti týmové spolupráce je třeba rozvíjet, co jsou jejich silné a slabé stránky jako týmu, a zabývat se i dynamikou v týmu.

SPRÁVNÁ ROLE PODPORUJE VÝKON SKUPINY

Esencí týmové práce při plnění jednotlivých úkolů je obvykle dobré definování rolí – někdy formálních, někdy neformálních. Kdo by měl tým vést, kdo by naopak měl mít na starosti finance a kdo zase umí tým motivovat? Týmový profil se nejlépe hodí pro správné hodnocení a rozpoznání nejlepšího kandidáta pro každou roli. Pomáhá též určit, kdo by se měl ve své roli rozvíjet, aby co nejlépe zapadl do týmu. Kromě těchto informací se zpráva může zaměřit na rozdělení neformálních rolí a zkoumání neprobádaných a nevyužitých příležitostí.

VÍCE NEŽ SOCIÁLNÍ VZTAHY A KOMUNIKACE 

Kvalitní výkon týmu by neměl být založen pouze na sociálních vztazích a ochotě pracovat ve skupině. Mnoho přístupů, které se běžně berou v potaz, situaci takto zjednodušují, ale týmový profil ne. Porovnává charakteristiky členů týmu ve více než pouze jedné relevantní dimenzi.  Nabízí návrhy k rozvoji jak na úrovni skupiny, tak i individuálně. Někdy úspěch týmu závisí na sdílených hodnotách a motivaci skupiny, kterou se zpráva také zabývá.

JAK TÝMOVÝ PROFIL POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI?

  • Pomůže najít správné formální i neformální role v rámci týmu.
  • Poukáže na silné a slabé stránky týmu společně s doporučením k rozvoji.
  • Pomůže pozitivně využít dynamiku týmu.
  • Pomůže zamezit konfliktům uvnitř týmu, případně vyřešit ty existující.