POMŮŽEME VAŠIM ZAMĚSTNANCŮM
DOSÁHNOUT MAXIMÁLNÍHO POTENCIÁLU.

Rozvoj

Zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem vaší společnosti, takže je ve vašem nejlepším zájmu zvyšovat jejich produktivitu zdokonalováním jejich dovedností. Aby mohla být organizace i nadále konkurenceschopná, musí zabezpečit, aby její zaměstnanci (zejména ti klíčoví) disponovali potřebnou úrovní kompetencí nezbytných k dosažení úspěchu. Budou-li mít zaměstnanci k dispozici správné rozvojové aktivity, bude to záruka, že mají správné kompetence k úspěšné práci a růstu společnosti.

Naše programy rozvoje jsou navrženy tak, aby podpořili vaše zaměstnance v profesním a osobním růstu. Využíváme specifickou metodiku, která začíná hodnocením, následuje zpětná vazba a návrh rozvojových nebo tréninkových plánů, jejichž výsledkem bude kromě spokojenosti zaměstnanců a tržní hodnoty také konkurenční výhoda, přičemž metodika je tvořena tréninkovými sezeními a zakončena následným sledováním. Každý projekt rozvoje je přizpůsoben konkrétním potřebám a cílům klienta.

Chtěli byste vědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci vašim zaměstnancům dosáhnout maximálního potenciálu?

development-process

Naše programy rozvoje jsou navrženy tak, aby podpořili vaše zaměstnance v profesním a osobním růstu. Využíváme specifickou metodiku, která začíná hodnocením, následuje zpětná vazba a návrh rozvojových nebo tréninkových plánů, jejichž výsledkem bude kromě spokojenosti zaměstnanců a tržní hodnoty také konkurenční výhoda, přičemž metodika je tvořena tréninkovými sezeními a zakončena následným sledováním. Každý projekt rozvoje je přizpůsoben konkrétním potřebám a cílům klienta.

development-process

Chtěli byste vědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vašim zaměstnancům dosáhnout maximálního potenciálu?

Rozvoj je nedílnou součástí téměř všech fází životního cyklu zaměstnanců a řady procesů z oblasti lidských zdrojů: pravidelné rozvojové iniciativy, řízení talentů, rozvoj vůdcovství, týmový rozvoj. V Assessment Systems rovněž poskytujeme našim klientům rozvoj dovedností práce s lidskými zdroji jako zvláštní osu rozvoje. Poskytujeme rozvojové procesy a metody pro všechny úrovně organizace, od té nejnižší úrovně až po management úrovně C.

Rozvoj zaměstnanců

S pomocí odborníků na danou problematiku a řešením přizpůsobeným na míru může organizace zvýšit celkovou efektivitu a produktivitu jednotlivých zaměstnanců a společnosti jako celku.

Řízení talentů

Naše řešení z oblasti řízení talentů mohou vylepšit rozpoznávání talentů, zkušenosti, motivaci a udržení zaměstnanců. Pomůžeme vaší organizaci rozpoznat a rozvíjet vaše klíčové talenty a dosáhnout viditelných obchodních výsledků.

Rozvoj lídrů

Naše řešení z oblasti rozvoje leadrů mohou zvýšit výkonnost a ziskovost Vaší organizace rozvojem specifických kompetencí lídrů přizpůsobeným na míru různým manažerským úrovním a rolím.

Rozvoj HR dovedností

S naším vyzkoušeným a osvědčeným přístupem pomáháme členům HR týmu, aby se z nich stali zkušení profesionálové a špičkoví obchodní partneři. Naučíme váš HR tým používat různé nástroje a metody pro hodnocení a rozvoj.

Rozvoj týmu

Pomáháme vaší organizaci v budování, rozvoji a vedení efektivních týmů prostřednictvím posouzení týmových silných stránek, oblastí rozvoje a motivátorů. Cílem našich programů na rozvoj týmů je zlepšení výkonnosti celého týmu.

V dnešním hektickém, moderním světě se předpokládá, že neustálý vývoj a přizpůsobování se stačí k tomu, aby se produkt nebo firma udržely na trhu. Vedle „obvyklé“ potřeby rozvoje se v posledních desetiletích dostal do popředí další požadavek. Žijeme v době rychlých změn s neustálým požadavkem na transformaci a adaptaci uvnitř organizací, díky čemuž je přizpůsobivý rozvoj zaměstnance ještě důležitější.

Výhody rozvoje pro firmy

Rozvoj zaměstnanců přispívá k harmonické a pozitivní firemní atmosféře; podporuje proaktivitu a zvyšuje spokojenost a angažovanost zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců je nástrojem k udržení tempa a stability vaší společnosti, čímž se zvyšuje spokojenost zákazníků a finanční ukazatele. I když efekt není okamžitý, získáváte dlouhodobé výhody: zvyšování kvalifikace zaměstnanců, rozvoj kompetencí a celkový firemní rozvoj.

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci s využitím jejího plného lidského potenciálu a rozvojem zaměstnanců?

Share This