ZLEPŠETE SCHOPNOSTI
VAŠICH LÍDRŮ A PODPOŘÍTE TAK
RŮST SVÉ FIRMY.

Rozvoj lídrů

Firmy se skvělými lídry mohou zanechat své konkurenty daleko za sebou, a proto hrají leadership programy tak důležitou roli. Slabé výkony manažerů na vedoucích pozicích vedou ke ztrátám a k celkově chabé efektivitě společnosti z důvodu nízké angažovanosti a motivace, vysoké fluktuace zaměstnanců, a dokonce i nezdravé firemní kultuře, která se tak může vytvořit.

Rozvoj a vzdělávání lídrů může vést k řešení vašich největších podnikatelských problémů. Pomůžeme vám vytvořit ve vaší organizaci vynikající lídry rozvojem jejich kompetencí, schopnosti řízení a vedení lidí a strategického plánování.

Rozvoj manažerských dovedností současných i budoucích manažerů není o vytváření hezkých vztahů ani oblíbených šéfů. Rozvíjení kompetencí manažerů je o investici do výkonu, produktivity a ziskovosti společnosti, která vede k udržitelnému růstu a ke konkurenční výhodě.

Chcete vědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci vašim lídrům na vyšších vedoucích pozicích dosáhnout nejefektivnějšího řízení?

effective-leader-indicators

Rozvoj manažerských dovedností současných i budoucích manažerů není o vytváření hezkých vztahů ani oblíbených šéfů. Rozvíjení kompetencí manažerů je o investici do výkonu, produktivity a ziskovosti společnosti, která vede k udržitelnému růstu a ke konkurenční výhodě.

effective-leader-indicators

Chcete vědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vašim lídrům na vyšších vedoucích pozicích dosáhnout nejlepšího a nejefektivnějšího vůdcovství?

PŘÍNOSY

Rozvíjí lídra jako celek

Pro dosažení trvalého růstu společnosti je třeba, aby se členové nejvyššího managementu rozvíjeli individuálně. Při rozvoji vedoucích schopností bereme v úvahu osobnost, schopnosti, motivaci a hodnoty lídra, abychom napomohli organizacím zvýšit šance na realizaci změn s přidanou hodnotou, které podpoří jejich strategii.

Zaměřuje se na dovednosti vedení týmu

Pomáháme manažerům zaplnit mezery v jejich schopnostech řídit tým, neboť moderní lídři již nejsou omezeni na řízení jednotlivých zaměstnanců, ale zaměřují se primárně na vedení týmů. Lídři musejí rozeznat potřeby týmu, včetně toho, jak tyto potřeby sladit se sdílenými cíli.

Relevantní rozvoj

K posílení rozvoje a ke zlepšení kritických nedostatků jsou nezbytně nutné praktické příklady a skutečné situace, neboť způsoby, jakými si lídři poradí s problémy, jsou pro úspěch organizace klíčové. Náš přístup je hlavně založen na skutečných zkušenostech lídra.

Důležitost leadership programů ukázala studie od Rosalinde Torres, partnerky BCG. Ze 4000 společností zkoumaných v rámci studie nebylo 58 % schopno vyškolit své pracovníky k tomu, aby dokázali obsadit pozice pro řízení komplexních scénářů pro 21. století, i přes své podnikové školení, koučovací a rozvojové programy. Z toho by se dalo usoudit, že minimálně některé z takovýchto podnikových vzdělávacích programů pro pracovníky na vedoucích pozicích by si v nejbližší budoucnosti zasloužily důkladnou revizi.

top-leadership-competencies

Chcete zjistit, jak vaší organizaci dokáže Assessment Systems pomoci s rozvojem lídrů?

Share This