DOSTAŇTE SVÉ TÝMY O STUPÍNEK VÝŠ.

Rozvoj týmu

Skvělá týmová práce, jejímž výsledkem jsou vysoce výkonné týmy, je jednou z klíčových charakteristik, kterými se odlišuje efektivní organizace. Dosažení tohoto stupně výkonu týmu a objevení týmového potenciálu může někdy být opravdu tvrdý oříšek. Dát dohromady skupinu talentovaných jedinců ještě neznamená vytvoření vysoce výkonného týmu. K dosažení vysoké úrovně výkonnosti týmu je nutné znát faktory, které ovlivňují týmovou dynamiku, rozvoj v a efektivitu.

Můžeme vám pomoci sestavit, rozvíjet a vést efektivní týmy prostřednictvím posouzení jejich silných a rozvojových stránek a motivátorů či týmových rolí. Pomocí takto shromážděných dat zajišťujeme týmové workshopy, zpětné vazby a návrhy plánů na rozvoj v rámci vzdělávání týmů. Cílem našich programů na rozvoj a formování týmů je zlepšení výkonnosti celého týmu tím, že pomáháme jednotlivým členům pracovat na jejich dovednostech a kompetencích, ale také na vylepšení účelnosti a efektivnosti jejich vzájemné komunikace a práce.

Chtěli byste vědět, jak můžeme zvýšit výkonnost vašich týmů k dosažení požadovaných výsledků?

PŘÍNOSY

Poskytnutí objektivní týmové analýzy a týmového profilu

Umožňujeme lepší pochopení toho, jak na sebe jednotliví členové týmu navzájem působí, jaká je týmová komunikace. Pozorujeme a analyzujeme jejich kompetence, motivátory a hodnoty a vytváříme hloubkovou analýzu silných stránek a výzev týmu.

Zvýšení produktivity a efektivity

Dát dohromady skupinu talentovaných jedinců ještě neznamená vytvoření vysoce výkonného týmu. Odhalíme a ukážeme vám faktory, které ovlivňují týmovou dynamiku a spolupráci, řízení a efektivitu k dosažení vysoké úrovně výkonnosti týmu.

Zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců

Vždy poskytujeme skutečný pohled na faktory, které přispívají k motivaci týmu a pohánějí týmové výkony. Odhalením těchto prvků získáme členy týmu motivované a nadšené z toho, že jsou součástí změny.

S rostoucí mírou složitosti organizací stoupá potřeba práce s vysoce výkonným týmem. Široké spektrum organizací využívá stále větší množství týmů pro různé účely, čímž se z vysoce výkonných týmů stává skutečná konkurenční výhoda.

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci při budování efektivnějších týmů vylepšení charakteristik týmu?

Share This