PROBUĎTE SÍLU VAŠICH TALENTŮ.

Řízení talentů

Řízení talentů neboli talent management umožňuje organizacím v rámci personální strategie rozpoznat, zapojit a udržet si ty nejvýkonnější lidi pro společnost. Je silně spojeno s mnoha aspekty efektivního fungování, jako je například angažovanost nebo motivace. Skutečnost, že talenty vytvářejí 80% celkových příjmů společností, důležitost rozvoje talentů podrtrhuje. Tito zaměstnanci jsou klíčovými lidmi v organizaci, kteří přispívají k jejímu úspěchu nejvíce, a to je důvod, proč se společnosti musí na rozvoj jednotlivců s klíčovými kompetencemi zaměřit a investovat do nich, aby si udržela náskok.

Pracovní výkon svých nejcennějších zaměstnanců můžete zvýšit pomocí správného přístupu z oblasti řízení talentů.

Chcete probudit sílu vašich nejlepších lidí?

PŘÍNOSY

Stanovení cíle

Naše jedinečná trojrozměrná metodika je založená na datech, zohledňuje potenciál, pověst a výkon nadaných lidí a pomáhá organizacím vyloučit z procesu talent programu subjektivní faktory.

Cílené a angažované

Naši odborníci odhalí klíčové charakteristiky a dovednosti vašich talentů, vynesou na světlo silné stránky, poukáží na potřebu rozvoje a sladí je s cíli organizace. Správně navržený rozvoj umožňuje talentům využít naplno svůj potenciál a angažovanost.

Přístup založený na výsledcích

Náš přístup je zaměřený na podnikové výsledky a poskytuje možnost měřit vývoj talentů podle několika kritérií v souladu s potřebami organizace.

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vaší organizaci rozpoznat, zapojit a udržet si talentované lidi?

Podle ročního průzkumu týkajícího se nedostatku talentů Talent Shortage Survey prováděného společností ManpowerGroup je s ohledem na skutečnost, že 36 % evropských a 40 % světových zaměstnavatelů má problémy najít nové talenty, rozvoj a udržení talentů v rámci organizace jedním z nejdůležitějších aspektů strategie v oblasti řízení lidí.

UPLATNĚNÍ TALENT MANAGEMENT JE ZÁSADNÍM KROKEM PŘI ROZPOZNÁVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ S VYSOKÝM POTENCIÁLEM, PLÁNOVÁNÍ NÁSTUPNICTVÍ, ROZVOJI KLÍČOVÝCH HRÁČŮ A POČÁTEČNÍ PODPOŘE.

Naše programy v oblasti talent managementu mohou zlepšit rozpoznávání, zkušenosti, motivaci a udržení talentů. Můžeme vašim klíčovým zaměstnancům poskytnout možnost dosáhnout jejich maximálního potenciálu a pomoci jim co nejlépe využít váš lidský potenciál, stejně tak jako zabezpečit váš firemní růst.

Share This