Hogan Certification

Certifikační školení Hogan

Certifikační školení v Hoganových metodách

Dovolujeme si Vás pozvat na certifikační školení v Hoganových metodách. Cílem školení je intenzivní proniknutí do všech tří metod Hoganovy profesní psychodiagnostiky. V úvodní části školení se účastníci seznámí s přístupy práce s psychodiagnostickými metodami v oblasti řízení lidských zdrojů s důrazem na sledování efektivity a návratnost investic při implementaci psychodiagnostiky do HR procesů. Dále se účastníci naučí interpretovat hlavní škály a subškály Hoganova osobnostního dotazníku. V této části tréninku se účastníci také učí pracovat s výsledky v rámci různých kontextů (výběrového, rozvojového aj.). Finální část školení se pak zaměřuje na interpretaci Hoganova rozvojového testu a Inventáře motivů, hodnot a preferencí. Závěr školení je zaměřen na interpretaci výsledků napříč všemi třemi metodami a na poskytování zpětné vazby testovanému k jeho výsledkům.

Pokročilé certifikační školení v Hoganových metodách

 Zpětná vazba

Pokročilé certifikační školení: Zpětná vazba je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří se chtějí zdokonalit v poskytování efektivní zpětné vazby. Cílem školení je rozšíření Vaší expertízy: získáte praxi s propojováním škál napříč celým profilem – HPI, HDS, MVPI v různých kontextech, se kterými se můžete při poskytování zpětné vazby setkat.

Proč se přihlásit:

 • Získáte informace o osvědčených postupech při poskytování zpětné vazby, různých typech a modelech zpětné vazby.
 • Změříme se na praxi: součástí školení je i nácvik poskytování zpětné vazby
 • Zasadit výsledky dotazníků do kontextu konkrétní pozice a společnosti
 • Naučíte se na základě výsledků Hoganových testů tvořit rozvojové plány

Kde uplatníte znalosti:

 • Výběr zaměstnanců (zpětná vazba zaměřená na silné a rozvojové stránky kandidáta vůči pozici)
 • Koučing a oblast rozvoje leadershipu (zpětná vazba zaměřená na manažerské kompetence -silné stránky a identifikaci rozvojových oblastí, stanovení rozvojových cílů a plánu)
 • Identifikace a rozvoj talentů
 • Plánování nástupnictví
 • Rozvoj týmu (týmové role a jejich komplementarita, týmové & individuální rozvojové plány)

DATUM: 1.6.2022
KDE: Assessment Systems – Sokolovská 131, 186 00 Praha 8
FORMA: Školení proběhne v českém jazyce s materiály v anglickém jazyce
Cena: 28 500 Kč

Interpretace

Pokročilé certifikační školení: Interpretace je určeno pro certifikované uživatele Hoganových metod, kteří za sebou mají různě dlouhou praxi s interpretací, chtějí prohloubit svoje dovednosti a naučit se něco nového. Školení je vhodné jak pro uživatele s kratší zkušeností, tak i pro zkušené znalce. Získáte praxi s komplexní interpretaci a osvojíte si nové znalosti, které zatím nebyly obsahem žádného oficiálního školení v Hoganových metodách. Díky tomu vytěžíte výsledky Hoganových metod opravdu na maximum.

Proč se přihlásit:

 • Rozšíříte si své interpretační dovednosti – konkrétně se naučíte:
  • Jak správně kombinovat škály a využívat informační hodnotu subškál
  • Jak přistoupit k tzv. konfliktní interpretaci, kdy si výsledky navzájem protiřečí
  • Interpretaci nízkých skórů v metodách HDS a MVPI
  • Změříme se na praxi: součástí školení je samozřejmě i řada praktických cvičení
  • Propojovat jednotlivé výsledky napříč metodami pro mnohem robustnější interpretace

 Kde uplatníte znalosti:

 • Výběr zaměstnanců (identifikace silných a rozvojových stránek kandidáta vůči pozici a širšímu kontextu, porovnání kandidátů mezi sebou)
 • Koučing a oblast rozvoje leadershipu (dlouhodobá práce s rozvojovými oblastmi)
 • Identifikace a rozvoj talentů
 • Plánování nástupnictví

Rozvoj týmu (týmové role a jejich komplementarita, sdílené hodnoty, sdílené rozvojové stránky týmu)

DATUM: 8.6.2022
KDE: Assessment Systems – Sokolovská 131, 186 00 Praha 8
FORMA: Školení proběhne v českém jazyce s materiály v anglickém jazyce
Cena: 28 500 Kč

V případě registrace na oba dny pokročilého certifikačního školení  (1.6. a 8.6.) platí za oba výukové dny výhodnější cena 48 000 Kč.

Pro registraci nebo více informací nás kontaktujte na e-mailu lucie.sodomkova@asystems.as nebo telefonu +420 735 752 531

1) Certifikační školení k Hoganovým metodám 2021/2022

Certifikační školení k Hoganovým metodám proběhne v těchto termínech:

 • 21. 9. – 22. 9. 2022
 • 9. 11. – 10. 11. 2022

Certifikační školení Hogan

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Upcoming Certification trainings | in English

 • Prague, Czech Republic
  • 16 – 17 March, 2022
  • 12 – 13 October, 2022

For more information about the Certification training please contact us at info@asystems.as

Hogan Certification

The training includes completion of all three personality tests, personal feedback, guide and catering for three days.
For ICF member coaches we offer -15% discount, together with 13 hours of ICF credits.

HOGAN CLUB

HOGAN CLUB je inspirativní prostor pro prohloubení a rozšíření si znalostí Hoganových metod po absolvování certifikačního školení. Setkání probíhají jednou za měsíc a věnují se jak přímo interpretaci výsledků, tak i různým oblastem využití Hoganových testů.

HOGAN CLUB web
Absolventi certifikačního školení se mohou registrovat také do webu HOGAN CLUB. Získají tak přístup ke všem materiálům z jednotlivých setkání, výzkumům, videím a dalším exkluzivním materiálům. Dostupné jsou zde také záznamy všech předchozích setkání.

Choose your country for international workshops

Share This