Hogan Certification

Certifikační školení Hogan

Certifikační školení v Hoganových metodách

Dovolujeme si Vás pozvat na certifikační školení v Hoganových metodách. Cílem školení je intenzivní proniknutí do všech tří metod Hoganovy profesní psychodiagnostiky. V úvodní části školení se účastníci seznámí s přístupy práce s psychodiagnostickými metodami v oblasti řízení lidských zdrojů s důrazem na sledování efektivity a návratnost investic při implementaci psychodiagnostiky do HR procesů. Dále se účastníci naučí interpretovat hlavní škály a subškály Hoganova osobnostního dotazníku. V této části tréninku se účastníci také učí pracovat s výsledky v rámci různých kontextů (výběrového, rozvojového aj.). Finální část školení se pak zaměřuje na interpretaci Hoganova rozvojového testu a Inventáře motivů, hodnot a preferencí. Závěr školení je zaměřen na interpretaci výsledků napříč všemi třemi metodami a na poskytování zpětné vazby testovanému k jeho výsledkům.

1) Certifikační školení k Hoganovým metodám 2021

Certifikační školení k Hoganovým metodám proběhne v těchto termínech:

  • 16. 6.  –  17. 6. 2021
  • 22. 9.  –  23. 9. 2021
  • 10. 11.  –  11. 11. 2021

Certifikační školení Hogan

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Upcoming Certification trainings | in English

  • Virtual – online, 24–25 March, 2021
  • Prague, Czech Republic 20–21 October, 2021

For more information about the Certification training please contact us at info@asystems.as

Hogan Certification

The training includes completion of all three personality tests, personal feedback, guide and catering for three days.
For ICF member coaches we offer -15% discount, together with 13 hours of ICF credits.

HOGAN CLUB

HOGAN CLUB je inspirativní prostor pro prohloubení a rozšíření si znalostí Hoganových metod po absolvování certifikačního školení. Setkání probíhají jednou za měsíc a věnují se jak přímo interpretaci výsledků, tak i různým oblastem využití Hoganových testů.

HOGAN CLUB web
Absolventi certifikačního školení se mohou registrovat také do webu HOGAN CLUB. Získají tak přístup ke všem materiálům z jednotlivých setkání, výzkumům, videím a dalším exkluzivním materiálům. Dostupné jsou zde také záznamy všech předchozích setkání.

Choose your country for international workshops

Share This