Hogan Certification

Certifikační školení Hogan

Certifikační školení v Hoganových metodách

Dovolujeme si Vás pozvat na certifikační školení v Hoganových metodách. Cílem školení je intenzivní proniknutí do všech tří metod Hoganovy profesní psychodiagnostiky. V úvodní části školení se účastníci seznámí s přístupy práce s psychodiagnostickými metodami v oblasti řízení lidských zdrojů s důrazem na sledování efektivity a návratnost investic při implementaci psychodiagnostiky do HR procesů. Dále se účastníci naučí interpretovat hlavní škály a subškály Hoganova osobnostního dotazníku. V této části tréninku se účastníci také učí pracovat s výsledky v rámci různých kontextů (výběrového, rozvojového aj.). Finální část školení se pak zaměřuje na interpretaci Hoganova rozvojového testu a Inventáře motivů, hodnot a preferencí. Závěr školení je zaměřen na interpretaci výsledků napříč všemi třemi metodami a na poskytování zpětné vazby testovanému k jeho výsledkům.

1) Certifikační školení k Hoganovým metodám 2021/2022

Certifikační školení k Hoganovým metodám proběhne v těchto termínech:

  • 2. 2. – 3. 2. 2022
  • 11. 5. – 12. 5. 2022
  • 21. 9. – 22. 9. 2022
  • 9. 11. – 10. 11. 2022

Certifikační školení Hogan

V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Lucii Sodomkovou.
lucie.sodomkova@asystems.as
+420 735 752 531

Upcoming Certification trainings | in English

  • Prague, Czech Republic
    • 16 – 17 March, 2022
    • 12 – 13 October, 2022

For more information about the Certification training please contact us at info@asystems.as

Hogan Certification

The training includes completion of all three personality tests, personal feedback, guide and catering for three days.
For ICF member coaches we offer -15% discount, together with 13 hours of ICF credits.

HOGAN CLUB

HOGAN CLUB je inspirativní prostor pro prohloubení a rozšíření si znalostí Hoganových metod po absolvování certifikačního školení. Setkání probíhají jednou za měsíc a věnují se jak přímo interpretaci výsledků, tak i různým oblastem využití Hoganových testů.

HOGAN CLUB web
Absolventi certifikačního školení se mohou registrovat také do webu HOGAN CLUB. Získají tak přístup ke všem materiálům z jednotlivých setkání, výzkumům, videím a dalším exkluzivním materiálům. Dostupné jsou zde také záznamy všech předchozích setkání.

Choose your country for international workshops

Share This