Employee Assistance

Employee Assistance

Spokojeni zaměstnanci. Spokojeni klienti. Úspěšný byznys.

Asistenční program EAP (Employee Assistance Program) je dobrovolná a plně anonymní služba pro zaměstnance, která jim pomáhá překonat mnohé životní situace. Psychický stav, zdraví a celkový well-being pracovníků může totiž negativně ovlivnit jejich výkon a následně také úspěch samotné společnosti.

Zhruba třetinu života strávíme prací, třetinu spánkem a zbývající část věnujeme volnému času. Jakýkoliv problém v jedné z těchto oblastí může negativně ovlivnit zbylé dvě, neboť tyto části jsou neoddělitelné. Proto bychom všechny potíže měli řešit dříve, než začnou mít negativní dopad na celý náš život.

Asistenční služba pro zaměstnance (EAP) je jedním ze způsobů řešení těchto problémů. Nabízí pomoc s různými životními situacemi – od stresu v práci, přes vztahové potíže až po problémy se spánkem.

Naše služba vám pomůže snížit náklady spojené s fluktuací zaměstnanců, nemocenskou, stresem, chybovostí, pozdními příchody a jinými nežádoucími důsledky osobních problémů zaměstnanců, které mají vliv na jejich výkon.

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Asistenční služba nabízí zaměstnancům poradenské služby poskytované kvalifikovanými profesionály:

  1. psychology, psychoterapeuty,
  2. právniky a
  3. finančními poradci,

anonymita je zaručena.

Poradenské služby jsou dostupné pro všechny zaměstnance, kteří jsou zařazeni do programu v rámci firemních benefitů. Zaměstnanec většinou kontaktuje konzultanta telefonicky či e-mailem. Pomoc je pak poskytována na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a Assessment Systems.

NABÍZENÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

EAP je dobrovolný, anonymní program, poskytující pomoc lidem v různých obtížných životních situacích, které mohou negativně ovlivnit jejich výkon v práci, zdraví, celkový well-being, a následně tak chod celé společnosti. Náš program zahrnuje poradenské služby a možnost zprostředkování další pomoci od odborníků věnujících se například harassmentu, stresu, finančním, právním či rodinným potížím, konfliktům na pracovišti nebo závislostem.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství poskytují zkušení psychologové a psychoterapeuti, kteří pomáhají lidem vyřešit potíže v jejich osobním životě. Mezi nejčastější oblasti patří například vztahové problémy, sladění pracovního a osobního života, rodičovství a výchova dětí, péče o stárnoucí rodiče, stres, emoční kontrola, konflikty, šikana a mobbing, harassment a podobně.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Naši zkušení právníci dokáží zaměstnancům pomoci s problémy, mezi které patří například rozvodové řízení, daně, prodej či koupě nemovitosti, občanské či trestní právo a tak dále.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Tým certifikovaných finančních poradců dokáže vašim lidem pomoci v oblastech řízení rozpočtu, dluhů, investic, daní, spoření na důchod či jiných typů pojištění.

WORKSHOPY

Jako doplňkovou službu k EAP nabízíme možnost 4hodinových workshopů pro zaměstnance vaší společnosti. Účastníci se na nich dozví o asistenční službě a také o vybraném tématu – například stress-management, time-management, výchova děti a podobně.

VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

Zvýšení produktivity

Méně konfliktu na pracovišti

Prevence syndromu vyhoření

Snížení absencí

Zlepšení vztahů a celkové atmosféry na pracovišti

Snížení fluktuace

Sladění pracovního a osobního života

Zvýšení engagementu

Zlepšení jména zaměstnavatele

ZAJÍMÁ VÁS NAŠE SLUŽBA EAP?

Pokud se chcete dozvědět více o asistenční službě (EAP) a jak vám můžeme pomoci s růstem vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit!

Share This