Hogan DEVELOP

Hogan DEVELOP

„Rozvíjejte své klíčové zaměstnance.“

Věříme v sílu strategického sebeuvědomění. Tento princip lze definovat jako výkonový potenciál, který je dán pochopením vlastních schopností, silných stránek i omezení ve vztahu k druhým lidem. Série řešení HoganDEVELOP poskytuje informace, které je možné využít pro utváření a řízení vaší kariéry nebo kariéry vašich zaměstnanců.

Udržte si klíčové zaměstnance a dále je rozvíjejte: Série HoganDEVELOP obsahuje řadu různých typů souhrnných zpráv, které nabízejí účinné návrhy na rozvoj zaměstnanců. Tyto návrhy jsou založené na silných i rozvojových stránkách pracovního stylu jednotlivých zaměstnanců, ale také na jejich karierní motivaci. Série HoganDEVELOP zvyšuje míru retence a angažovanosti vrcholových zaměstnanců, protože jim umožňuje rozpoznat jejich potenciál, správně ho využít a investovat čas do cíleného karierního rozvoje.

Efektivní vedení zaměstnanců a koučování: Série HoganDEVELOP nabízí strategie efektivního řízení zaměstnanců a koučovací strategie, které podporují rozvoj zaměstnanců. Koučové získají komplexní zpětnou vazbu o silných stránkách pracovníků, o příležitostech k jejich dalšímu rozvoji, jako i akční plány, které přímo navazují na pracovní zodpovědnost každého z nich.

Plánování nástupnictví: Klíčem k řízení nástupnictví je spojení budoucích potřeb společnosti s aspiracemi a schopnostmi jednotlivých zaměstnanců. Použitím řešení ze série HoganDEVELOP v rámci talent managementu rozpoznáte budoucí lídry vaší společnosti a poskytnete jim vhodné příležitosti k rozvíjení jejich kariéry.

Lidé – vaše konkurenční výhoda: Vaši konkurenti si mohou koupit stejné věci jako Vy a najímat lidi ze stejných zdrojů jako Vy, Vy se ale můžete lišit tím, jak se Vaši lidé rozvíjejí a jak je vedete. Výhody, které získáte díky angažovaným a uvědomělým pracovníkům bude vaše konkurence replikovat jen s největšími obtížemi.

Hogan DEVELOP Report

Profesní rozvoj

Zpráva Profesní rozvoj ve srozumitelné podobě definuje silné a slabé stránky člověka a dále poskytuje doporučení k dalšímu rozvoji. Zpráva obsahuje také definici škál a výsledný graf. Tato zpráva je určena přímo kandidátovi jako zpětná vazba, případně zadavateli jako doplňující informace.

Vedení

Zpráva Vedení je určena nadřízenému testované osoby. Obsahuje analýzu silných a slabých stránek podřízeného a dále konkrétní doporučení, jak s touto osobou pracovat, jak ji řídit, vést a motivovat.

Kompas

Zpráva Kompas vychází ze základní motivační a hodnotové struktury člověka. Zpráva se týká tří klíčových témat: (1) osvětluje základy motivační struktury člověka, (2) obsahuje informace týkající se kompatibility mezi hodnotovou orientací jedince a různými typy profesí a organizačních kultur a (3) popisuje typy lidí, s nimiž může daný jedinec dobře vycházet a spolupracovat.

Interpretace

Série Insight poskytuje organizacím vědecky ověřené informace o jednotlivých silných, výkonových rizicích a základních hodnotách. Používá se jako nástroj zpětné vazby pro výběr nebo vývoj. Snadno srozumitelná série zpráv dává nově vznikajícím a středným manažerům sebevědomí potřebnou k efektivnímu výkonu. Vzorové přehledy:

HPI

HDS

Share This