Hogan LEAD

Hogan LEAD

„Take leadership to the next level.“

Na HoganLeadership záleží. Společnosti se spoléhají na vedení při dělání důležitých taktických rozhodnutí, řízení tržních trendů a stanovování strategické vize. Když je vedení kompetentní, společnost i lidé prosperují. Špatné vedení je však téměř vždy doprovázeno nemotivovanými zaměstnanci, korupcí a někdy dokonce samotným selháním podniku.

HoganLead dává vedoucím zaměstnancům jasnou představu o jejich schopnostech, výzvách a klíčových hnacích silách, a dodává jim právě to strategické uvědomění, které dělá z dobrých lídrů ty nejlepší.

Hogan LEAD Report

Leadership Potential Report

Hogan Potential identifikuje potenciál vedení tím, že podrobně popisuje osobnostní charakteristiky, které přispívají k dosahování cílů a přání. Zpráva Potential předpovídá, jak ostatní popisují lídrův každodenní přístup k práci a vedení, spolu s analýzou kompetence, doporučeními pro rozvoj a možnými důsledky jeho chování. Příklad zprávy:

Leadership Challenge Report

Hogan Challenge popisuje, jak lídři vnímají svět okolo sebe a jak se pravděpodobně budou chovat k podřízeným, budou-li vystresovaní a pod tlakem. Zpráva předpovídá, jaké kariérní chování může narušovat schopnost vytvořit soudržný a vysoce výkonný tým. Příklad zprávy:

Leadership Values Report

Hogan Values zkoumá klíčové hodnoty a cíle, které řídí vůdčí chování lídra, jeho aspirace a životní očekávání. To, jaké mají lidé hodnoty, určuje, jak budou vést; také to určuje, jaké prostředí bude lídr vytvářet a v jakém typu organizační kultury se bude danému člověku nejlépe pracovat. Příklad zprávy:

Coaching Report

Coaching Report je komplexní plánovací nástroj pro rozvoj vůdčích schopností jednotlivce. Coaching report spojuje informace z Potential, Challenge a Values zpráv do plánu o pěti krocích. Dokončením tohoto procesu lídr získá podrobný individuální plán, vytvořený k podpoře osobního růstu. Příklad zprávy:

Summary Report

Hogan Summary je samostatná interpretace individuálních silných stránek, hodnot a výzev. Summary zpráva je souhrn sociálních dovedností a shody s kulturou společnosti, a tudíž je základem pro zlepšení výkonu a změnu chování jednotlivce. Příklad zprávy:

Leader Basis

Leader Basis je kreativní řešení, které identifikuje u kandidáta silné stránky a potenciální slabiny pro vedoucí pozice a poskytuje doporučení při náboru. Příklad zprávy:

Engaging Leader

Angažovanost zaměstnanců udává, do jaké míry zaměstnanci přemýšlí, cítí a chovají se způsobem, který reprezentuje vysokou úroveň závazku ke své společnosti. Angažovaní zaměstnanci jsou motivovaní k tomu, aby přispěli všemi svými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi k úspěchu společnosti.

Hogan Engaging Leader poskytuje obraz o Vašich základních motivech, hodnotách a jejich vlivu na Vaše chování při práci. Zjistíte, co si myslí Váš tým o práci pro Vás – a jak angažovaní se cítí. Angažovanost znamená výkon, takže čím angažovanější a efektivnější se Váš tým cítí být, tím výkonnější také bude. Pokyny pro interpretaci jsou zobrazeny u každé sekce. Příklad zprávy:

Leader Focus

Vedení lidí je komplexní a nabývá mnoha rozměrů. Bez ohledu na Vaši pozici současnou nebo vysněnou, neustále působíte na lidi okolo Vás a vytváříte dojem o Vás jako o lídrovi. Pro začínající lídry nebo manažery může být složité pochopit, jak jejich osobnostní charakteristiky definují jejich styl vedení a jak to může negativně ovlivnit jejich schopnost vést. Hoganova Leader Focus zpráva má za cíl zjednodušit a poskytnout vhled do šesti dimenzí řízení lidí, které ovlivňují styl vedení a jeho efektivitu. Příklad zprávy:

Share This