Hogan SELECT

Hogan SELECT

„Přijímejte zaměstnance s rozvahou.“

Osobnostní testování uchazečů o zaměstnání je jednou z nejpřínosnějších a cenově nejefektivnějších strategií, jak vybrat nejvhodnější kandidáty. Díky specializované sérii řešení Hogan Select zaměřené na výběr uchazečů dokážete při výběrovém řízení  identifikovat jejich styl práce, který zásadně ovlivňuje pracovní úspěch na jednotlivých pozicích ve vaší společnosti.

Proč se rozhodnout pro sérii HoganSELECT?

Snadné výběrové rozhodnutí: Díky řešením HoganSELECT dokážete identifikovat u kandidátů jejich styl práce, který zásadně ovlivňuje pracovní úspěch na jednotlivých pozicích ve vaší společnosti. Takto získané informace můžete použít k vytvoření programu hodnocení, který vám usnadní rozhodování o vhodných kandidátech. Získáte rovněž kvalifikovanou skupinu potenciálních zaměstnanců, z kterých můžete vybírat budoucí lídry, případně interní nástupce.

Okamžité výsledky: Výsledky hodnocení ze série HoganSELECT dostanete během několika vteřin a vy se tak rychle dozvíte, jaké má kandidát silné a slabé stránky vzhledem k požadovanému pracovnímu výkonu.

Na míru šité interview: Série HoganSELECT nabízí široké množství řešení pro různé typy náboru zaměstnanců. Pomůžeme vám využít výsledky hodnocení v rámci interview – připravíme sérii otázek vytvořených na míru v návaznosti na pracovní styl jednotlivých kandidátů.

Doporučení pro přijetí:  Přijetí nevhodného kandidáta obvykle stojí společnost 150 % jeho ročního zaměstnaneckého platu. Náklady na nevhodně vybraného zaměstnance jsou ještě vyšší v případě manažerských pozic.  Díky využití řešení ze série HoganSelect a našich doporučení vhodných kandidátů, můžete začít vybírat špičkové pracovníky hned od začátku.

Právní i vědecká obhajitelnost:  Náš způsob výběru zaměstnanců je realizován v souladu s právními i odbornými standardy a nemá jakýkoli nepříznivý dopad na znevýhodněné skupiny populace. Série HoganSELECT je rigorózně prověřená tzv. validizačními studiemi, které prokazují schopnost jednotlivých řešení předvídat pracovní výkon.

Hogan SELECT Report

ADVANTAGE

Zpráva Advantage přestavuje nízkonákladové řešení určené pro účely screeningu na nižší pozice, od vstupních až po supervizory. Základem zprávy je vyplnění dotazníku HAA – Dotazník obecné zaměstnatelnosti, který vychází z HPI (74 položek, doba vyplnění cca 5 – 7 minut). Test měří obecnou zaměstnatelnost uchazeče. Součástí výsledků testu je i grafické zobrazení měřených škál, a to konkrétně odolnosti vůči zátěži, spolehlivosti a orientace na zákazníka.

EXPRESS

The Express Report je založen na skóre kandidáta na sedmi dimenzích, které ovlivňují úspěch v zaměstnání v rámci sedmi kategorií pracovních míst: Managers & Executives, Professionals, Technicians & Specialists, Operations & Trades, Sales & Customer Support, Administrative & Clerical, Service & Support. Tato přehledná zpráva poskytuje okamžité doporučení založené na výsledcích hodnocení, které identifikují každého kandidáta jako vysokého, středního nebo nízkého stavu pro otevření pracovního místa. Navíc zpráva identifikuje silné stránky kandidáta, oblasti zájmu a styl rozhovoru.

Share This