safety

SafeSystem

CO JE PROGRAM SAFESYSTEM™?

Bezpečnost začíná u vašich zaměstnanců.

Strojírenství, doprava, ozbrojené síly, policie: v takovýchto odvětvích bychom neměli testovat estetické vnímání či kreativitu, ale nejdůležitější kritérium – bezpečnost. Je lepší testovat u zaměstnanců jejich přesnost či opatrnost přístupu a uvědomit si, že bezpečnost záleží na osobnosti zaměstnance spíše než na pozorovatelném chování. Místo měření tolerance monotónnosti či dovednosti udržet pozornost se jako vhodnější a praktičtější jeví testovat stabilní osobnostní charakteristiky. Program SafeSystem představuje jedinečné řešení pro zvýšení pracovní bezpečnosti, které vychází z poznatků psychologie práce a osobnosti.

JAKÉ ŘEŠENÍ JSOU SOUČÁSTI PROGRAMU SAFESYSTEM™?

Školení bezpečnosti může pomoci zaměstnancům být více v bezpečí, ale nesdělí, jak mohou jednotlivci přispět k bezpečnosti prostředí; dokonce i dlouhodobé bezpečnostní programy mají jen omezený úspěch. Tradiční bezpečnostní řešení se totiž zaměřují na procesy a systémy, ne na lidi. Program SafeSystem představuje odlišní přístup. Zaměřuje se na lidi jako na klíčový faktor pracovní bezpečnosti.

Program Hogan SafeSystem poskytuje řešení pro vytvoření a udržení kultury bezpečných pracovních postupů. Skládá se ze tří součástí:

Mapování bezpečné atmosféry SafeSystem poskytuje zpětnou vazbu o vnímání bezpečnosti na všech úrovních společnosti a poskytuje celkové skóre bezpečnosti ve společnosti.

Diagnostika bezpečné osobnosti SafeSystem, jehož výstupem je zpráva Bezpečnost posuzuje zaměstnance a uchazeče o zaměstnání vzhledem k šesti dimenzím bezpečného chování a poskytuje cenné informace pro vytvoření bezpečnějšího stylu práce. Zpráva Bezpečnost byla vytvořena na základě rozsáhlého výzkumu. Je jednoduchá a snadno pochopitelná a testuje pouze ty stránky osobnosti, které se prokazatelně vztahují k bezpečnému chování. Tyto vlastnosti jsou stabilní a umožňují nahlédnout na klíčové faktory podmiňující bezpečnost na pracovišti. Výsledky jsou proto mnohem spolehlivější než výsledky jiných měření. Následující dimenze byly identifikovány jako dimenze bezpečného chování:

  • Vzdorovitý – Poslušný
  • Úzkostný – Odolný
  • Přecitlivělý – Emočně vyrovnaný
  • Nesoustředěný – Pozorný
  • Lehkomyslný – Opatrný
  • Arogantní – Učenlivý

Koučovací program SafeSystem umožňuje vedení zaměstnanců na základě objektivní zpětné vazby, potřebné k vybudování a udržení kultury bezpečných pracovních postupů.

JAK PROGRAM SAFESYSTEM™ POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCŮM?

Efektivní výběr a hodnocení: Výsledky programu SafeSystem přispějí k rozhodování při výběru zaměstnanců – kteří kandidáti jsou pro pozici kvalifikovaní z hlediska bezpečného chování. Program je užitečný rovněž pro hodnocení již stávajících zaměstnanců. V tomto případě se zjištění mohou použít jako nástroj pro výběr zaměstnanců, kteří by měli absolvovat bezpečnostní školení. Díky tomu budete schopni přesněji určit, kdo a v jaké oblasti bezpečného chování by se měl rozvíjet. Program SafeSystem také umožní finančně zefektivnit vzdělávání a školení zaměstnanců.

Snížení počtu nehod nebo krádeží: Nezáleží na tom, jaké poškození hrozí vaší společnosti, program SafeSystem odhalí slabiny i silné stránky vašich pracovníků. Prozkoumáme přístup vašich zaměstnanců k bezpečnosti a pomůžeme vám nastavit opatření, které povedou k minimalizaci rizik.

Hogan SafeSystem reports

SafeSystem report - for Selection

for Selection

SafeSystem report - for Development

for Development

Share This