Schuhfried

Schuhfried

Naše společnost zastupuje na českém a slovenském trhu rakouskou firmu Schuhfried, která má více než 60 letou tradici v oboru výzkumu a vývoje psychodiagnostických nástrojů. Přes 80 aktuálně dostupných metod pro administrační rozhraní Vienna Test System pokrývá širokou škálu měřitelných psychologických dimenzí. V kombinaci s programem CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí umožňuje přímo propojit psychologickou diagnostiku s rehabilitací. Tréninkový systém Biofeedback 2000x-pert je pak určen pro rehabilitaci pomocí tzv. biologické zpětné vazby.

Metody Schuhfried jsou používány v různých oborech aplikované psychologie, například v dopravní psychologiiv neuropsychologiiv oboru bezpečnosti prácepři výběru zaměstnanců, v pedagogické, poradenské a sportovní psychologii.

Další služby

Návrh testovacích baterií na míru
Vienna Test System obsahuje desítky metod, a tak pokrývá velice širokou škálu výkonových a osobnostních dimenzí. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodné metody tak, aby co nejlépe vyhovovaly cíli Vašeho testování a zároveň se testování zbytečně neprodlužovalo.

Naprogramování šablon výstupních zpráv na míru
Pokud používáte některé metody či testové baterie častěji, doporučujeme využívání výsledných zpráv s narativními interpretacemi a vybraným designem i informacemi dle Vašich potřeb. Zprávy tak nemusíte ručně vypisovat. Zároveň získáte i přijatelnou formu (méně grafů, ale více textu a obrázků) pro vaše klienty, kteří si rádi odnesou zpětnou vazbu z vyšetření s sebou.

Školení k užívání produktů
Školení pro prvouživatele našich produktů není povinné. Pokud však chcete systémy užívat co nejefektivněji, naši konzultanti pro Vás rádi připraví školení na míru: tedy v oblastech, které Vás nejvíce zajímají. Školení se mohou týkat jak technické stránky, tak metodologické.

Instalace u klienta
Ačkoli si systémy prvouživatelé mohou zprovoznit sami, naši konzultanti rádi provedou instalaci systémů přímo u Vás ve Vašem sídle.

Vytváření normových vzorků z Vašich dat
Většina metod využívá obecných normových vzorků. Pokud však systém již používáte delší dobu a máte zájem své klienty porovnávat se specifickou skupinou, rádi spočítáme normy z Vašich dat a nahrajeme je do Vašich systémů.

Benchmarkové studie na základě Vašich dat
Zajímá Vás, co mají společného Vaši úspěšní zaměstnanci, nebo proč některá skupina Vašich zaměstnanců selhává? Jaké osobnostní rysy spojují vybodované řidiče? Benchmark je metoda, která je založena na statistické analýze dat z testování Vašich klientů či zaměstnanců. Metoda funguje na principu srovnání úspěšných (či splňujících požadované kritérium) s neúspěšnými. Můžete tak nalézt mechanismus, který predikuje na základě vybraných osobnostních či výkonových dimenzí budoucí výkon Vašich klientů či zaměstnanců.

Odborné konzultace k výzkumným záměrům
Naše systémy se hojně používají i pro výzkumné účely. Rádi s Vámi zkonzultujeme výzkumný design, vhodný výběr metod a jejich použití pro Vaše výzkumné projekty.

Tvorba hodnotících modulů na míru
Zvláštní modul Vienna Test Systemu umožňuje porovnávat výsledky testovaných osob mezi sebou. Pomůžeme Vám specifikovat optimální profil kandidátů na základě Vašeho kompetenčního modelu, pomocí stanovení intervalů skórů v testech či subtestech a relativní důležitost testů či subtestů, díky nimž systém dovede seřadit Vaše kandidáty z celé testové baterie naráz.

Oddělení psychodiagnostiky Schuhfried
Martina Vašířová, senior konzultant
Dita Surjomartono, odborný konzultant
Jáchym Dvořák, technická podpora a fakturace
Lucie Sodomková, technická podpora a fakturace

Kontakt:
Email: psychodiagnostika@asystems.cz
Tel: + 420 734 57 32 99 (z České republiky),
+ 420 733 53 65 96
+ 421 903 99 25 83 (ze Slovenské republiky)

Share This