CO JE  ASSESSMENT CENTRUM?

Assessment Centrum (AC) je velmi spolehlivá moderní metoda, která slouží k výběru nejvhodnějšího uchazeče zvláště v případě, kdy je ve výběrovém řízení více kandidátů. V jeho průběhu účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (profesní psychodiagnostika, výkonové testy, modelové situace, případové studie, role play apod.), které díky své povaze umožňují postihnout kompetence potřebné pro úspěch na dané pozici, v dané organizaci.

JAK AC POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCŮM?

  • V krátkém čase přinese spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách a oblastech k rozvoji účastníka výběrového řízení, které byste jinak zjistili až po delší spolupráci s tímto kandidátem.
  • Poskytne možnost srovnání účastníků mezi sebou.
  • Zároveň umožní vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které přijatí zaměstnanci potřebují rozvíjet a výrazně tak zvýší efektivitu investic vynaložených do rozvoje.
  • Zvýší kompetence interních hodnotitelů.
  • AC bude vnímáno ve Vaší firmě jako férová a spolehlivá metoda výběru zaměstnanců.

CO JE TYPICKÉ PRO NÁŠ PŘÍSTUP?

Komplexnost: Věnujeme se celému procesu – pomáháme klientům definovat sledované kompetence, připravujeme vhodnou formu interní komunikace, navrhujeme design a realizujeme AC včetně závěrečných zpráv a individuálních zpětných vazeb účastníkům. Často školíme interní pozorovatele, aby se mohli aktivně zúčastnit výběrového řízení.

Pečlivá analýza potřeb zadavatele:  Před každou realizací AC zodpovědně zkoumáme cíle a smysl projektu, všechny okolnosti realizace, kompetence potřebné pro vykonávání dané pozice v dané firmě, představu zadavatele o vhodném designu AC apod.

Profesionalita:  Při realizacích AC využíváme týmy zkušených a profesionálních facilitátorů, hodnotitelů, psychologů a v případě potřeby i herců.

Specifičnost a zacílenost aktivit: Jednotlivé aktivity vždy „šijeme na míru“ pozici a společnosti. Využíváme aktivit, které nejlépe mapují dané kompetence. Pro klienty připravujeme situace, které věrně kopírují pracovní činnosti účastníků.

Spolupráce se zadavatelem: AC realizujeme v různých podobách dle přání klienta. Zajišťujeme komplexní program.

JAKÁ AC VYTVÁŘÍME?

  • Komplexní program včetně designu, realizace, závěrečných zpráv účastníkům a zadavateli, zpětných vazeb účastníkům.
  • Zaškolení interních pozorovatelů.
  • Subdodávku jen některých částí AC pro interního dodavatele AC (např. jenom profesní psychodiagnostika nebo hraní rolí).
  • Účast externího pozorovatele (např. psychologa) na interně realizovaném AC.