ZAJISTÍME, ABY HR BYLO PŘIDANOU
HODNOTOU PRO VAŠE PODNIKÁNÍ.

Strategické HR

V našem prudce se měnícím a vyvíjejícím podnikatelském prostředí jsou nejúspěšnějšími organizacemi ty, které zavádějí nové procesy a účinné způsoby výběru, rozvoje a zachování svého lidského kapitálu. Vedení lidského rozměru vaší obchodní strategie je klíčem k podpoře inovací a růstu.

Lidé jsou těmi nejhodnotnějšími aktivy dnešních společností, lidé přinášejí konkurenční výhodu pro každou organizaci. Společnost Assessment Systems poskytuje klientům efektivní nástroje a řešení na podporu dlouhodobých cílů organizace souvisejících s lidským kapitálem.

Pomůžeme vaší organizaci změřit a zlepšit všeobecnou angažovanost zaměstnanců, najít metriky a analytiky které podporují efektivnost investic společnosti do lidských zdrojů a jejich řízení. Naši kvalifikovaní poradci vám pomohou identifikovat výzvy, kterým vaše společnost čelí v souvislosti s angažovaností zaměstnanců a s analytikami HR zdrojů, a nabídne vám řešení, které bude v souladu s celkovou strategií podniku.

Chcete se dozvědět, jak může společnost Assessment Systems
podpořit vaše HR oddělení, aby zvýšilo hodnotu podniku?

strategic-hr-structure

Pomůžeme Vaší organizaci změřit a zlepšit všeobecnou angažovanost zaměstnanců, najít metriky a analytiky které podporují efektivnost investic společnosti do lidských zdrojů a jejich řízení. Naši kvalifikovaní poradci Vám pomohou identifikovat výzvy, kterým Vaše společnost čelí v souvislosti s angažovaností zaměstnanců a s analytikami HR zdrojů, a nabídne Vám řešení, které bude v souladu s celkovou strategií podniku.

strategic-hr-structure

Chcete se dozvědět, jak může společnost Assessment Systems
podpořit Vaše HR oddělení, aby přinášelo podniku hodnotu?

Angažovaní zaměstnanci

Angažovaní zaměstnanci jsou hnací silou stojící za většinou výsledků podniku. Angažovanost ovlivňuje celkové udržení zaměstnanců, značku a pověst zaměstnavatele. Pomůžeme vám zmapovat celkové klima ve vaší organizaci a identifikovat oblasti, kde je třeba zasáhnout. Poskytujeme nástroje a služby pro udržení všeobecné angažovanosti pracovníků na všech úrovních společnosti, od vedoucích až po zaměstnance v provozu.

HR analytiky

Poskytujeme řešení pro průběžnou analýzu a hodnocení iniciativ HR objektivním způsobem. Pomůžeme HR oddělením činit lepší strategická rozhodnutí ohledně lidského kapitálu na základě dat. Analytiky HR mohou posílit prediktivní prognózy pro identifikaci nových trendů a rozvíjet je do nových podnikatelských příležitostí. Analytiky dokážou odhalit, jak by se současné HR strategie mohly lépe přizpůsobit cílům organizace.

Personalistika se dlouhodobě vyvíjela z tradiční úlohy jednoduchého správce transakcí s lidmi ve strategického partnera podniku. Tempo změn v podnikových strukturách a prostředí vyžaduje, aby funkce HR plnily svůj mandát. HR oddělení musejí vytvářet a přinášet ten pravý soubor kompetencí na podporu podnikových cílů a vytváření hodnot. HR činnosti je nutné strategicky přizpůsobit celkové podnikatelské strategii společnosti a zaměřit je na zlepšování nejurgentnějších problematických oblastí.

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems
podpořit Vaše strategická HR rozhodnutí?

Share This