VYHNĚTE SE DOHADŮM V HR S POMOCÍ ANALYTIKY.

HR Analytika

Analytiky HR umožňují organizacím využít svých vlastních dat o zaměstnancích pro lepší rozhodování o své pracovní síle a pro zlepšení provozního výkonu. Od získávání špičkových talentů po přesné určování personálních potřeb nebo zlepšování spokojenosti zaměstnanců, HR analýza umožní organizaci přizpůsobit sběr a analýzu dat HR strategickým cílům podniku. Analytiky HR poskytují hodnotné informace pro rozhodování v souladu s dlouhodobými cíli společnosti.

Pomůžeme vám využít sil Vašich stávajících HR statistických dat pro základní rozhodování o vašich lidech. Můžeme podpořit vaše HR procesy vedoucí k vytvoření hodnoty vytvořením kritérií a modelů na základě spolehlivých dat.

Chtěli byste se vyhnout slepým dohadům v HR rozhodování?

PŘÍNOSY

Pomáhá činit rozhodnutí o pracovnících na základě výsledků dat

Využíváme analytik HR k odhalování rysů chování a kompetencí souvisejících s vysoce výkonnými zaměstnanci. S pomocí výsledků dat vám dokážeme pomoci se objektivně rozhodovat o výběru, rozvoji a udržení zaměstnanců.

HR rozhodnutí jsou spojena s výsledky podniku

HR reporting umožňuje organizacím měřit dopad personálních rozhodnutí na podnikání. Pomůžeme vám najít metriky a kritéria pro lepší rozhodování v personální sféře a učinit jejich dopad viditelnější pro celou organizaci.

Poskytuje prediktivní analýzu

S pomocí našich expertů a vašich dat mohou analytiky HR poskytnout prognózy díky identifikaci hnacích sil, vyhodnocení příčin a modelováním důsledků. Na základě těchto rozborů mohou naši konzultanti doporučit potřebná opatření.

Chcete se dozvědět více o tom, jak může společnost Assessment Systems
pomoci vaší organizaci přeměnit HR data na porozumění vašeho podniku?

Share This