Search result

Využívání zkušeností k růstu – klíč k rozvoji zaměstnanců

Ve 21. století jsou zaměstnanci bezpochybně tou nejcennější součástí firmy. Těžko bychom si představili společnost, kde lidé nejsou tím hlavním, co určuje její úspěch. Aby daná společnost mohla konkurovat ostatním, musí být těm správným zaměstnancům dostatečně umožněno rozvíjet kompetence potřebné k dosažení úspěchu na svých pozicích. Kromě “obvyklé” potřeby růstu je tu jeden další požadavek, […]

Číst více...

Nejčastější chyby manažerů – ČÁST 2

Často bývají naštvaní, podráždění nebo rozčilení. Odmítají poskytnutí upřímné zpětné vazby, ale a priori se cítí dotčeně a podrážděně. Bývají přehnaně sebevědomí a hlásí se pouze úspěchům, nikoli k chybám. Dominují na mítincích, a tak ve svých podřízených vyvolávají pocit, že jejich názory nejsou důležité. Přichází s mnoha nápady, ale zřídkakdy je dotáhnou do konce. […]

Číst více...

Digitální Leadership – Mýtus, Záhada či Příležitost?

Digitalizace je bezpochyby v současnosti jeden z nejaktuálnějších trendů ve všech odvětvích. Bohužel je to zároveň slovo velmi nadužívané a opravdu stěžejní body pro tuto transformaci nám občas unikají. Nicméně, výhody jsou jasné: Nové produkty mohou být nabízeny díky rozsáhlému využití technologií spojených s inovovaným přístupem k byznysu Zlepší se zkušenosti zákazníků Může být zvýšena […]

Číst více...

Nejčastější chyby, kterých se dopouštějí manažeři

Vyhýbají se rizikům a proto váhají dělat zásadní rozhodnutí Nekomunikují se se svými podřízenými a distancují se od nich Neuznávají vlastní chyby a snaží se ze svých problémů vymluvit Jsou podezřívaví, nedůvěřují svým podřízeným Neradi zastávají názor menšiny a nezastanou se svých podřízených před vyšším managementem JE TOHO VÍCE? Zapojte se do diskuse o manažerských […]

Číst více...

ILUZE TALENTU – Umění rozpoznat zdroj rozvoje

Talent management je jeden z nedůležitějších procesů v moderních organizacích. Je odpovědný za mnoho aspektů efektivního fungování jako zapojení, povýšení a motivace. Občas se ale jeví využití těchto procesů jako příliš složité, nicméně je třeba přistupovat k této problematice vědecky. Jeden z takových přístupů je popsán v knize Thomase Chamorro-Premusica, “The Talent Delusion”, díky které […]

Číst více...