Search result

Využívání zkušeností k růstu – klíč k rozvoji zaměstnanců

Ve 21. století jsou zaměstnanci bezpochybně tou nejcennější součástí firmy. Těžko bychom si představili společnost, kde lidé nejsou tím hlavním, co určuje její úspěch. Aby daná společnost mohla konkurovat ostatním, musí být těm správným zaměstnancům dostatečně umožněno rozvíjet kompetence potřebné k dosažení úspěchu na svých pozicích. Kromě “obvyklé” potřeby růstu je tu jeden další požadavek, […]

Číst více...

Nejčastější chyby manažerů – ČÁST 2

Často bývají naštvaní, podráždění nebo rozčilení. Odmítají poskytnutí upřímné zpětné vazby, ale a priori se cítí dotčeně a podrážděně. Bývají přehnaně sebevědomí a hlásí se pouze úspěchům, nikoli k chybám. Dominují na mítincích, a tak ve svých podřízených vyvolávají pocit, že jejich názory nejsou důležité. Přichází s mnoha nápady, ale zřídkakdy je dotáhnou do konce. […]

Číst více...

Nejčastější chyby, kterých se dopouštějí manažeři

Vyhýbají se rizikům a proto váhají dělat zásadní rozhodnutí Nekomunikují se se svými podřízenými a distancují se od nich Neuznávají vlastní chyby a snaží se ze svých problémů vymluvit Jsou podezřívaví, nedůvěřují svým podřízeným Neradi zastávají názor menšiny a nezastanou se svých podřízených před vyšším managementem JE TOHO VÍCE? Zapojte se do diskuse o manažerských […]

Číst více...

Proč manažeři selhávají – nejčastější chyby manažerů 3

Být manažerem je obecně pořádná výzva. Požadavky na tuto pozici zahrnují různé kompetence, od strategických a obchodních schopností přes řízení zdrojů a procesů až po sociální dovednosti a vedení lidí. Pozice manažerů je ještě těžší pro nováčky ve funkci, neboť bývají často najati na zcela jinou práci, a být expert na něco konkrétního a vést […]

Číst více...