TOP HR TRENDY PRO ROK 2021

Ponoření se do zpráv z různých odvětví a trendů v průběhu prvních pracovních dní roku vám pomůže dostat se do pracovní nálady a inspiruje vás do nových projektů. Tým Assessment Systems se také rozhodl začít nový rok studováním HR trendů. Probírali jsme reporty a články z různých mezinárodních zdrojů, abychom přišli s TOP 10 HR trendy pro rok 2021. Pojďme si rychle o těchto trendech něco říct.

WELL-BEING ZAMĚSTNANCŮ

Well-being programy se pevně zakořenily do programů HR konferencí před 3 lety. Rok 2020 nicméně společnostem ukázal, jak důležité je starat se o fyzické i psychické zdraví svých zaměstnanců. Koneckonců, prosperita společností je na tom přímo závislá. Během minulého roku mnohé společnosti implementovaly employee assistance programy (EAP) skrze které mohou lidé získávat rady od psychologů, právníků a profesionálů ve zdravotnictví. Bývalý HR viceprezident společnosti Unilever také zdůraznil, že tým se musí stát platformou pro psychologickou podporu a že je normální mluvit v práci o emocích.

SUPER TÝMY

Během pandemie Covid-19 se množství práce v týmech zdvojnásobilo. Je to proto, že práce v týmu je lépe přizpůsobitelná změně a výzvám než tradiční rozdělení společností na divize a oddělení. Do slovníku lidských zdrojů se také zavedl nový termín – super týmy, který reprezentuje spoluvytváření lidí a technologie, což slouží k rychlejšímu dosažení firemních výsledků.

ETICKÝ LEADERSHIP

Pandemie nám ukázala, že na „kapitánech“ byznysu nezávisí pouze firemní výsledky, ale také život každého zaměstnance. Darren Muprh z GitLab a Dr. Frank Peter uvedli mezi HR trendy roku 2021 také důležitost etického vedení lidí a pěstování důvěry ve firmách. Nicméně etické vedení lidí je komplikováno tím, že manažeři jsou během stresových období často vykolejováni, což může narušovat jejich vztahy s kolegy a podřízenými.

DIVERZITA

Pojem „diverzita“ za sebou schovává soubor různých profesionálních a osobních kvalit, které rozlišují jednoho zaměstnance od druhého. Diverzita jde daleko za pohlaví, věk a národnost. Minulý rok ukázal firemním lídrům, že dívání se na problém z různých úhlů pohledu ho pomáhá úspěšněji vyřešit. Oddělení lidských zdrojů v Dropbox poznamenává, že rok 2021 je rokem celistvosti a inkluze kulturně, regionálně a konkurenceschopně rozmanitých pracovních sil.

HR ZALOŽENÉ NA DATECH

Prediktivní analytiky a umělá inteligence stále dominují v HR trendech v roce 2021. Množství HR dat ve společnostech stále exponenciálně roste (pokud jsou samozřejmě metodologicky správně sesbírány a uloženy). Data jsou opravdovou potravou pro neustále se zlepšující algoritmy strojového učení, které mohou poskytovat recepty pro manažerské rozhodování. V návaznosti na to musí profesionálové z oblasti lidských zdrojů mluvit stejným jazykem jako datoví experti: nastavit analytický úkol, pochopit limity analytických metod a co je nejdůležitější – interpretovat výsledky analýz.

FIREMNÍ KOMUNIKACE

Přesun směrem k práci na dálku, odchody na nemocenskou, redukce zaměstnanců a jejich rotace – všechny tyto faktory snížily kvalitu komunikace ve firmách. Podle studie Davida Kirka je 99,5 % faktorů ovlivňujících spokojenost zaměstnanců přímo spojeno s efektivitou komunikace. Pokud manažeři pravidelně nekomunikují se svými podřízenými a nedávají jim zpětnou vazbu, „černá díra“ ve firemní komunikaci se rozrůstá, a to vytváří nedostatek důvěry, pocit odcizení se, a nakonec také pokles ve výsledcích. Manažeři lidských zdrojů jsou ti, kteří mohou být centry komunikační expertízy a mohou poskytovat manažerům prostředky a praktiky, které potřebují.

HYBRIDNÍ KANCELÁŘE

Mnoho zaměstnanců si během izolace vyzkoušelo práci na dálku a pro některé se každodenní život a práce z domova 24/7 staly výzvou. Lídři si nicméně uvědomili jednu věc – flexibilní rozvrh je pro osobní pohodu zaměstnanců kritický. Oddělení lidských zdrojů ve společnosti Kaspersky je přesvědčeno, že HR trend v roce 2021 pro propojení nových technologií s individuálním přístupem k zaměstnávání každého zaměstnance pomůže podnikům zůstat konkurenceschopnými. Právě proto, je pro každou společnost důležité vytvořit si svůj vlastní model hybridních online/offline kanceláří, který by vzal v potaz potřeby lidí a byznysu.

DOVEDNOSTI V ŘÍZENÍ ZMĚN

Jedinou konstantou, kterou máme, je změna. Avšak 37 % manažerů postrádá dovednosti k řízení změn. V turbulentním prostředí byznysu mohou být úspěšní pouze agilní lídři – vizionáři s proaktivním přístupem, citliví ke změnám uvnitř i mimo společnost, schopní rychlé adaptace na měnící se okolnosti. Svá rozhodnutí zakládají na faktech a analytikách, na kterých se ale nezasekávají, ale používají je pro hladký pohyb směrem k výsledku. Agilní lídři jsou také otevřeni zpětné vazbě, jsou ochotni jí naslouchat a vyvodit odpovídající závěry z chyb.

MANAGEMENT NÁSTUPNICTVÍ

Pouze polovina zaměstnanců věří svým vedoucím během krizového managementu. I když bylo vedení lidí a management nástupnictví na vrcholu hodnocení HR trendů posledních 20 let, tak 35 % HR lídrů stále věří, že praktiky řízení nástupnictví jsou neefektivní. V období krize, když se soubory kompetencí neustále mění, se identifikace budoucích lídrů stává ještě složitějším procesem.

EMPLOYEE EXPERIENCE

Třetina vedoucích v oblasti lidských zdrojů považuje proces budování strategií zaměstnanecké zkušenosti a hodnocení návratnosti investic do nich za problematický. Marketingové nástroje opravdu prostupují nejen praktikami zaměstnanecké angažovanosti, ale také interními procesy. Nástroje, jako je například gamifikace, praktiky online Assessment a developmentu či individuálně přizpůsobené kariérní dráhy zvyšují vnitřní motivaci zaměstnanců i jejich angažovanost a následně zvyšují také jejich výkon a zároveň pomáhají retenci zaměstnanců.

Během celého roku budeme sledovat změny a implementace těchto trendů. Zůstaňte s námi a naslouchejte pulsu HR trendů roku 2021 s týmem Assessment Systems.

Přihlásit se k odběru novinek

* povinné pole


Souhlas s GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Share This