Pomáháme Vám s objektivními a správnými
rozhodnutími při přijímání lidí.

Výběr

Špatná rozhodnutí při přijímání zaměstnanců bývají velmi nákladná a mohou mít nepříznivý dopad na angažovanost a výkonnost členů týmu. Výběr vhodného kandidáta pro správnou roli, zejména pokud jde o manažerské pozice, může snížit náklady na nábor o 70 % a ušetřit společnosti ztráty ze špatného výkonu a řízení lidí, což jsou důsledky špatného výběrového řízení.
Lidé jsou jedna z nejdůležitějších součástí firmy. Talentovaní lidé jsou konkurenční výhodu pro každou organizaci. Assessment Systems poskytuje klientům efektivní řešení pro posouzení kompetencí uchazečů na:

  • Pozice modrých límečků a hromadný nábor.
  • Vstupní pozice.
  • Talentové programy.
  • Pozice expertů.
  • Management prvního stupně.
  • Střední management.
  • Top management.

Naše výběrová řešení jsou přizpůsobena potřebám klienta a pozicím, které hledají. Řídíme se metodikou, která je vytvořena tak, že zvažuje každou kompetenci relevantní pro danou pozici. Jedná se o několik kroků:

Chtěli byste vědět, jak může Assessment Systems pomoci vaší organizaci provádět objektivní rozhodnutí při přijímání lidí?

Assessment Systems procesu výběru zaměstnanců

Naše výběrová řešení jsou přizpůsobena potřebám klienta a pozicím, které hledají. Řídíme se metodikou, která je vytvořena tak, že zvažuje každou kompetenci relevantní pro danou pozici. Jedná se o několik kroků:

selection process

Chtěli byste vědět, jak může Assessment Systems pomoci vaší organizaci provádět objektivní rozhodnutí při přijímání lidí?

Popis pracovní pozice, identifikace nezbytných kompetencí

Vždy se ujistíme, že rozumíme potřebám klienta, jaké jsou požadavky na pracovní místo a jaké kompetence by ideální kandidát měl mít.

Výkonové testy

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů pracovního úspěchu na většině pozic, provádíme hodnocení kognitivních schopností s cílem určit potenciál kandidáta na pozicích nižší úrovně / vstupní pozice.

Testy speciálních schopností

Pro pracovní místa s vysokými zdravotními a bezpečnostními riziky je tento typ hodnocení rozhodující, protože výběr nesprávného člověka může způsobit velké finanční ztráty z důvodu majetkových škod, zpoždění výroby, soudních sporů, zranění nebo zdravotního postižení.

Osobnostní psychodiagnostika

Osobnost je nevyhnutelně důležitým ukazatelem pracovního úspěchu, používáme proto osobnostní diagnostiku nejen k identifikaci silných stránek, rozvojových oblastí a motivací kandidátů, ale také k posouzení potenciálu kandidáta úspěšně pracovat na pozicích s náročnějšími požadavky. Tyto vlastnosti jsou vždy interpretovány ve vztahu k požadavkům na práci a poskytují nám přehled o tom, na jaké oblasti se soustředit v dalším kroku.

Měření kompetencí

Bylo prokázáno, že nejlepší ukazatelem budoucího chování je chování minulé. Naše metody hodnocení kompetencí poskytují důkladný vhled na silné stránky a potenciál kandidáta a určují oblasti pro rozvoj. Naše metodologie slouží k poskytnutí úplného obrazu o profilu kandidáta a způsobu, jakým by se mohl chovat v práci.

Výsledné zprávy

Na základě toho, jak komplexní je pozice, a tím i proces výběru, nabízíme našim klientům různé možnosti výsledných zpráv, které jim poskytují informace nezbytné pro rozhodnutí o přijímání v podobě kvalitních dat.

Použití platných, spolehlivých a ověřených nástrojů a služeb pro proces výběru může vytvořit spolehlivou předpověď výkonnosti práce po dobu několika let, což zvýší účinnost výběru a sníží fluktuaci. Celkově se výběrem nejvhodnějších kandidátů vaše dlouhodobé výdaje sníží.

Podmínky úspěšného výběru

Čím lepší jsou kompetence kandidáta v souladu s požadavky na práci a organizační kulturou, tím lepší bude její výkon a angažovanost.

Podmínky úspěšného výběru

Chcete se dozvědět více o tom, jak Assessment Systems mohou pomoci vaší organizaci dělat objektivní rozhodnutí týkající se výběru zaměstnanců?

Share This