ODHALTE SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI
VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.

Testy speciálních schopností

Testy speciálních schopností a dovedností jsou zásadní u pracovních pozic s vysokými riziky pro zdraví a bezpečnost, kdy je velice důležité disponovat vhodně rozvinutými psychomotorickými a kognitivními schopnostmi – ty určují, zda kandidát splňuje specifické požadavky pro odpovídající a bezpečný výkon práce. Některé ze schopností, které mohou být pro tyto pozice relevantní, jsou:

Attention

Perception

Memory

Spatial visualization

Executive functions

Reaction behavior

Motor skills

Multitasking

Pozice, pro které jsou tyto druhy schopností relevantní, obvykle spadají mezi dělnické profese, pozice ve výrobě a bezpečnosti, a také v případě profesionálních řidičů, kdy volba nesprávného člověka může vyústit ve vysoké finanční ztráty vlivem škod na majetku, prodlení ve výrobě, soudních sporů, zranění nebo invalidity.

K přesnému posouzení těchto schopností využíváme systém výkonových testů Vienna Test System od společnosti Schuhfried – počítačový systém psychologických testů, který zajišťuje objektivní a ověřené testování, hodnocení a interpretaci pomocí specializovaného software a hardware.

Chcete se dozvědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci odhalit speciální schopnosti vašich zaměstnanců?

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vaší organizaci při testování speciálních schopností uchazečů?

Share This