ZAOSTŘENO NA
KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI.

Výkonové testy

Stále komplikovanější a na poznání náročnější současný svět zvyšuje poptávku po zaměstnancích, kteří disponují vnitřními zdroji nezbytnými k úspěšnému vypořádání se s těmito nároky. Výsledky kognitivních měření jsou stále jedním z nejlepších ukazatelů při výběru zaměstnanců. Vysoká korelace kvality a výkonu naznačuje, že lze k definitivnímu rozhodnutí dospět u následujících dovedností jednotlivce: uvažování, zdůvodňování, logika, řešení problému a schopnost učení se. Tyto konstrukty (kterým se často říká „g-faktor“) poskytují dlouhodobý a stabilní popis člověka a jejich měření probíhá zejména neverbálně.
Kognitivní schopnosti neboli obecné mentální schopnosti (general mental ability – GMA) se nejlépe využívají společně s posouzením osobnosti s cílem dospět k přesné predikci vhodného pracovního zařazení a potenciálu zaměstnance. Při výběru zaměstnanců je možné použít různé typy osobnostních testů a jejich výběr je založen na typu otázky, na kterou chce manažer náboru dostat od uchazečů odpověď a na požadavcích na danou pozici v rámci organizace. Kognitivní hodnocení může tedy posoudit obecné mentální schopnosti, logické uvažování, analytické dovednosti, abstraktní uvažování, numerické schopnosti, verbální schopnosti, vizualizační schopnosti, rozhodování a úsudek, rychlost zpracování, rychlost a schopnost učit se atd.

Klíčovým přínosem pro organizaci při použití těchto hodnocení jsou snížené náklady v důsledku náboru zaměstnanců s potřebnými kognitivními schopnostmi a dovednostmi k tomu, aby perfektně odváděli svou práci. Proto se kognitivní hodnocení obvykle používá při procesech výběru jako screeningová metoda nebo jako další opatření, které poskytne doplňující informace o vlastnostech uchazeče.

Chtěli byste vědět, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci vrhnout světlo na kognitivní schopnosti uchazečů?

PŘÍNOSY

Všechna testování jsou prováděna online s možností online spravování.

Jsou k dispozici ve více jazykových variantách s výsledky měřenými podle mezinárodních nebo místních národních norem

Výsledky a přehledy jsou generovány automaticky a jsou k dispozici okamžitě po dokončení testu, což vede k rychlým, nákladově efektivním a spolehlivým předpovědím o potenciálu a úspěšnosti uchazečů.

Chcete se dozvědět více o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci Vaší organizaci při hodnocení osobnosti a motivace uchazečů?

Měření kognitivních schopností v souvislosti s lidskými zdroji obvykle znamená měření obecné mentální schopnosti (general mental ability – GMA) myslet a nacházet souvislosti a vzorce ve verbálních, numerických a abstraktních/přenesených informacích.

Podle výsledků výzkumu představují GMA jeden z nejlepších prediktorů pracovní výkonnosti napříč širokým spektrem pracovních zařazení, avšak zejména u těch složitějších.

GMA zahrnuje schopnost rozumět, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, rychle se učit a umět se poučit ze zkušeností. Assessment Systems doporučuje použít nástroje pro kognitivní měření, který hodnotí uchazeče s výjimečnými obecnými mentálními schopnostmi, aby se předešlo tzv. „efektu stropu“, kdy dochází k omezení se na několik nástrojů kognitivního měření pro manažerské a odborné pracovní pozice.

Share This