Nejčastější otázky a odpovědi

Hogan Certifikace FAQ

Slogan

Co mi může certifikace v Hoganových metodách nabídnout?

Vhled, který získáte během dvoudenního školení, změní váš způsob myšlení o lidské povaze, vedení a výkonu. Tento vhled můžete využít při rozhodování o vhodnosti kandidátů na dané pozice, při rozvoji leaderů, uvažování o organizační kultuře i práci s týmem.
Klademe důraz na to, aby si účastníci certifikačního školení všechny 3 Hoganovy dotazníky (HPI, HDS a MVPI) nejdříve sami vyzkoušeli a obdrželi ke svým výsledkům podrobnou zpětnou vazbu od našich certifikovaných konzultantů. Proces certifikace tak může být užitečný i pro vaše vlastní sebepoznání a rozvoj.
Cena za HOGAN certifikaci zahrnuje školení samotné včetně všech materiálů, vlastní otestování Hoganovými dotazníky a zpětnou vazbu k výsledkům, závěrečnou zkoušku, certifikát i následnou uživatelskou podporu – členství v HOGAN CLUBU.

Pro koho je certifikace vhodná a jak je to s její platností?

  • Odborníky z oblasti vzdělávání a rozvoje
  • HR a Learning & Development specialisty
  • Kouče
  • Psychology
  • Interní a externí konzultanty
  • HR a talent manažery

Certifikát má neomezenou platnost!

Jaká je forma školení?

Ve vypsaných termínech najdete osobní i online variantu školení. Můžete si také vybrat mezi dvoudenní (vždy od 9 do 18 hodin) a třídenní formou (vždy od 9 do 15 hodin). Obsah i rozsah školení je vždy stejný, vypsané termíny se liší pouze v časovém rozvržení – tak, aby si účastníci mohli vybrat, co jim nejlépe vyhovuje vzhledem k pracovnímu nasazení, dojíždění a podobně.

Co všechno musím splnit, abych získal/a certifikát?

Podmínkou získání certifikátu je:

  • Vyplnění Hoganových testů a absolvování zpětné vazby s konzultantem Assessment Systems
  • 100% účast na certifikačním školení
  • Úspěšné absolvování závěrečného online testu
  • Úspěšné absolvování závěrečné supervize – zkoušky z interpretace testů

Jak je to s objednáváním Hoganových testů, když jsem (ne)certifikovaný/á?

Samotný proces objednávání testů se pro certifikované a necertifikované uživatele Hoganových testů neliší. Cena testování se vždy odvíjí od typu výsledné zprávy, kterou si klient zvolí. Certifikovaný uživatel Hoganových metod dokáže samostatně interpretovat i pouze datové zprávy bez textu.

Registrujte se na certifikační školení Hogan!
ZDE