Nástroje a služby

Náš úspěch spočívá v používání validních a moderních nástrojů a služeb, které jsou propojeny do skutečných řešení sloužících, kromě jiného, k efektivnímu výběru a osobnímu, týmovému a organizačnímu rozvoji.

Slogan

Naše nástroje & služby

Hogan Assessments

Využíváme výkonnou vědu hodnocení osobnosti Hogan Assessment Systems, abychom vám pomohli najmout správné lidi, rozvíjet talentované zaměstnance, budovat skvělé vůdce a ovlivnit konečný výsledek.

Kognitivní testy

Pro posouzení obecných rozumových schopností kandidáta doporučujeme použít kognitivní testy. Jsou jedním z nejlepších ukazatelů při výběru zaměstnanců.

SCHUHFRIED

Jsme výhradním distributorem rakouské společnosti SCHUHFRIED pro Českou a Slovenskou republiku. Můžeme vám nabídnout pestrý výběr metod zejména z oblasti přístrojové psychodiagnostiky.

Assessment centrum a development centrum

Získejte objektivní vhled do kompetencí budoucích a stávajících kolegů pomocí AC nebo DC.

Asystems 360° zpětná vazba

Hodnotící nástroj Asystems 360° je vynikající pro rozvoj a zjištění reputace. Asystems 360° lze využít k individuální I skupinové diagnostice a k plánování rozvoje.

Workforce Analytics

Workforce Analytics kombinuje podniková, personální a psychometrická data za účelem zlepšení rozhodnutí týkajících se zaměstnanců v oblasti povýšení a rozvoje s měřitelným dopadem na výkon společnosti.

Employee Assistance

Program Employee Assistance přinese vaší společnosti snížení nákladů a zvýšení produktivity práce tím, že pomůže vašim zaměstnancům vyřešit jejich problémy. EAP je vždy koncipován na míru potřebám vaší organizace.

Training and Development

Ve světe, kde musíme neustále redefinovat naše podnikání, cíle, a kde se pracovní role velmi rychle mění, budou jednou z mála konstant tzv. soft-skills a především pak leadership skills. Pomůžeme vám rozvíjet vaše lidi a leadery tak, aby uspěli i v nepředvídatelném světě.

Tréninky a koučování

Koučink je silným nástrojem rozvoje jednotlivců i týmu zaměřený na uvědomění si vlastního potenciálu ke zvýšení výkonu, účinnosti práce a osobní spokojenosti.

Kompetenční model

Vytvoření nebo úprava kompetenčního modelu je strategické rozhodnutí, které vyžaduje zásadní průzkum potřeb podniku. Pomůžeme vám vytvořit model kompetencí, který bude zdrojem návratnosti investic a úspěšnosti firmy.

Průzkumy spokojenosti

Průzkum spokojenosti napomáhá organizaci zmapovat úroveň angažovanosti zaměstnanců a identifikovat oblasti rozvoje. Pomůžeme vám najít kritické oblasti a poradíme vám, jak uplatnit změny.

Behavioral Event Interview

Minulé chování je nejlepším indikátorem budoucího chování. Naše metodologie BEI napomáhá objektivnímu a spravedlivému hodnocení a porovnávání uchazečů.

Chcete se dozvědět více o tom, jak Assessment Systems mohou pomoci vaší organizaci dělat objektivní rozhodnutí týkající se výběru zaměstnanců?
Kontaktujte nás
Metodologie BEI

Behavioral event interview

BEI představuje velmi účinný nástroj při výběru a hodnocení zaměstnanců. Lze jej efektivně použít při fúzích, restrukturalizaci společnosti či outplacementu.

Objevte s námi BEI