Naše společnost

Assessment Systems

Assessment Systems je mezinárodní poradenská skupina v oblasti lidských zdrojů s více než 20 lety zkušeností a více než 5000 spokojenými firemními klienty. Od svého založení se skupina neustále rozrůstá, což je dáno spokojeností našich klientů. Úspěšně jsme realizovali projekty ve více než 60 zemích světa. Prostřednictvím naší partnerské sítě můžeme našim klientům pomáhat po celém světě na garantované úrovni služeb.

Slogan
22+
let zkušeností
9
poboček
60+
konzultantů
50+
zemí, kam dodáváme
5000+
korporátních klientů
15+
jazyků

Naše hodnoty

1

Jeden tým

2

Vášeň objevovat

3

Excellence

4

Poctivost a důvěra

Naše mise

Pomáháme činit objektivní rozhodnutí ohledně náboru zaměstnanců

Radíme, jak identifikovat, zaujmout a udržet talenty

Pomáháme vypracovat HR strategická rozhodnutí na základě dat

Rozvíjíme personální dovednosti v HR odděleních

Rozvíjíme a zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců

Pomáháme organizacím s integrací, transformací a vnitřním uspořádáním struktur

Využijte potenciál svých talentů!
Kontaktujte nás

Naše řešení

Náš úspěch spočívá ve využívání vědecky ověřených moderních nástrojů a jedinečném klientském servisu. Ten umožňuje jak efektivní výběr vhodných lidí, tak i osobnostní, týmový a organizační rozvoj.

Úzká spolupráce s klienty a zaměření na jejich specifické potřeby jsou klíčovými principy práce konzultantů Assessment Systems Group. Náš přístup se vyznačuje vysokou úrovní profesionality, flexibility, rychlosti a vysokou kvalitou realizace projektů.

Outplacement

Program Outplacement spočívá v odborné pomoci zaměstnancům, kteří byli zasaženi propouštěním, v podpoře jejich rozvoje, v poskytnutí pocitu bezpečí a psychické podpory.

HR analytika

HR analytika poskytuje uchopitelná doporučení, která vám s pomocí statistiky a dalších technik interpretace dat pomůže lépe strategicky plánovat a realizovat procesy.

Personální audit

Personální audit poskytuje nezávislý, transparentní a profesionální přehled o potenciálu vašich zaměstnanců ve vztahu ke strategii firmy.

Program „Bezpečnost“

Náš bezpečnostní program formuje mindset zaměstnanců směrem k větší obezřetnosti, zvýší účinnost bezpečnostních pravidel, nástrojů a školení zavedených v organizaci.

Posílení týmové efektivity

Team efficiency booster je soubor osvědčených, ve své třídě nejlepších diagnostických, intervenčních a rozvojových aktivit zaměřených na základní dovednosti každého vedoucího pracovníka.

Program „Well-being“

Náš well-being program staví na objevech o stresorech a převádí je na reaktivní semináře ve vaší společnosti. Na prvním místě zohledňujeme potřeby pracovníků a zavádíme kulturu well-beingu do práce.

Akcelerátor agilní transformace

Naše metodika se zaměřuje na lidi a změnu jejich mindsetu, která pomáhá uspět s agilní transformací.

Talent program pro budoucnost

Naše řešení vytváří přímou vazbu na strategické potřeby vaší společnosti tím, že rozvíjí schopnosti talentů směrem k budoucím nárokům.

Leadership akademie

Naše na míru vašim potřebám přizpůsobené řešení pomocí moderních metod rozvíjí kompetence vašich lídrů v oblasti vedení lidí. Je určena pro všechny skupiny vedoucích zaměstnanců – jak začínající tak i střední a vyšší manažery

Architekt kompetencí

Náš koncept propojuje pozice s potřebnými kompetencemi. Pomůžeme vám přiřadit správné talenty ke správným rolím a odhalit skutečnou hodnotu jejích přínosu pro výsledky vaší společnosti.

Naši hlavní klienti z regionu Východní a Střední Evropy