Leadership Academy: Essentials – Detailní program

Poprvé ve vedoucí roli? Chcete ji uchopit od začátku co nejlépe?

Slogan

Detailní program

11.5. Úvodní online setkání

Seznamka s lektory i účastníky, představení programu, sladění očekávání a nastavení spolupráce a bezpečného prostředí

17.-18.5. První modul: Já manažer

Manažer je role, od které se leccos očekává a je dobré si v tom udělat pořádek. Důležité je také si uvědomit, jakým manažerem nebo manažerkou jsem a jakým chci být a hlavně proč. Podpoříme Vás také v nalézání zdrojů energie, radosti a zvládání obav.

 

 • Klíčové aktivity a zodpovědnosti manažera
 • Manažer nebo leader?
 • Jaký manažer jsem a jakým chci být
 • Moje zdroje energie, moje obavy

7.-8.6. Druhý modul: Já a moji lidé

Základem manažerské práce je umět pracovat s lidmi jako s individualitami. Podíváme se na to, proč a jak je někdy potřeba svůj styl přizpůsobovat, aniž byste ztratili sami sebe. Prakticky si vyzkoušíte zpětnou vazbu, která přináší ovoce, delegování, které funguje, připravíte 121 meetingy, které povedou k výsledku.

 

 • Různé styly manažerské práce
 • Moje styly, kdy je využít a jak je obohatit
 • Jak na 121 meetingy
 • Efektivní delegování
 • Efektivní zpětná vazba

14.6. Volitelný modul : Já a moji lidé na dálku

Online setkání prostě není to samé, jako osobní setkání. Podíváme se na specifika a principy řízení a rozvoje lidí na dálku, které vám a vašemu týmu pomohou být nejen efektivní, ale i propojeni a spokojeni.

20.9. Třetí modul: Proč a kam jdeme

Když víme, kam jdeme a je nám jasné proč, vždy najdeme správnou cestu. Pomůžeme vám tyto zásadní otázky definovat pro svůj tým v kontextu strategického rámce vaší společnosti.

 

 • Proč děláme to, co děláme aneb Strategický rámec
 • Aplikace strategického rámce na můj tým a jeho komunikace
 • Stanovování efektivních cílů k naplnění strategie

18.-19.10. Čtvrtý modul : Jak své lidi motivovat a rozvíjet

Abyste dosáhli dlouhodobých cílů, je potřeba tým také dlouhodobě motivovat, rozvíjet a pomáhat mu udržet správný směr. Proto se zaměříme na principy a nástroje motivace. Ujasníte si také, jaké prostředí vytváříte, komu bude vyhovovat a s kým na to budete muset jít jinak a to třeba i s ohledem na fázi, ve které se zaměstnanec nachází. Projdeme si zásady dlouhodobého rozvoje jednotlivců.

 

 • Můj „leadership focus“ a jeho vliv na motivaci a řízení týmu
 • Různé přístupy a nástroje k motivaci lidí a jejich dlouhodobému rozvoji
 • Specifika motivace a rozvoje ve fázi onboardingu a adaptace
 • Performance review conversations jako zásadní nástroj motivace a řízení

8.11. Pátý modul : Když nejde vše hladce, aneb náročné situace

Pomůžeme Vám připravit se na rozhovory, které mohou být zásadní v rámci vaší manažerské práce a zároveň bývají ty nejnáročnější. Ať už jde o komunikaci nepopulárního opatření, zvládnutí konfliktu, či jinou zásadní situaci, kde lze předpokládat odlišné názory.

 

 • Zvládání zásadních rozhovorů
 • Jak nastavit bezpečné prostředí pro náročné rozhovory
 • Inspirace z nenásilné komunikace a z principů asertivity

23.11. Šestý modul : Dynamika týmu

Tým je víc než jen součet jednotlivců, aneb týmová dynamika a jak s n í pracovat:

 

 • Jak převzít fungující tým / jak vytvořit zcela nový tým
 • Jak pracovat s týmem, kde jsou různé úrovně zkušeností
 • Co dělat, když je tým demotivovaný
 • Jak podpořit tým v náročných obdobích

Chcete se zaregistrovat nebo požádat o více informací?
ANO!