Objevte hodnotu měření správných kompetencí

Architekt kompetencí

Víte, že není snadné měřit kompetence, které vytvářejí obchodní hodnotu. Ale se správnou kompetenční architekturou si můžete být jisti, že kvantifikujete dovednosti a chování, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější.

Slogan

Vaše výzvy při formulování kompetencí

Náš kompetenční architekt vám bude nejprospěšnější, pokud vaše organizace:

 • zavedla nebo aktualizovala technologie pro HR
 • plánuje provést zásadní změny v organizační struktuře na podporu obchodních potřeb
 • přepracovává své systémy odměňování a hodnocení výkonu
 • chce, aby metody hodnocení sloužily jako konkurenční výhoda
 • chce mít standardizovaného průvodce rolemi, chováním a kompetencemi, které jsou potřebné k úspěchu na dané pozici
 • chce jasně definovat a měřit úspěch na pozicích všech úrovní
 • chce využít celosvětově uznávaných nástrojů měření kompetencí.

Jak vám pomáháme

Náš koncept je mezinárodně osvědčený proces založený na našich dlouhodobých objevech a paradigmatech. Pomáháme vám propojit pozice s kompetencemi, které vaši lidé potřebují, takže můžete přiřadit správné talenty ke správným pozicím a odhalit skutečnou hodnotu jejich přínosu pro vaši společnost.

Pomůžeme vám měřit a standardizovat zdroje úspěchu na všech úrovních, což vám umožní podložit daty rozhodnutí o výběru, rozvoji i plánování povýšení.

Odhalte kompetence, které zvyšují hodnotu podniku na všech úrovních, a zapojte je do práce!
Kontaktujte nás!

Moduly architekta kompetencí

1 Objevte

Identifikujte kompetence pro úspěch na pozicích, které vedou k výsledkům (workshopy, pohovory).

2 Architekt

Definujte systém kompetencí pro konkrétní roli, oddělení nebo organizaci.

3 Aktivujte

Implementujte procesy hodnocení (zhodnocení, BEI) pro pracovní pozice a skupiny pracovních pozic

4 Hodnoťte

5 Ověřte platnost

Dolaďte kompetenční profily v souladu s hodnotou pro váš business

Proč Assessment Systems?

 • Implementujeme mezinárodní standardy kvality
 • Využíváme panel mezinárodních odborníků na kompetence
 • Máme glokální přístup
 • Identifikujeme zdroje úspěchu a propojujeme je s kompetencemi
 • Víme, co dělá dobrý systém kompetencí dobrým
 • Měříme kompetence vaší značky
 • Máme 20 let zkušeností s kompetencemi zaměstnanců
 • Standardizujeme kritéria úspěšnosti pozic ve vaší organizaci