Objevte sílu potenciálu vašich talentů

Talent program pro budoucnost

Talenti jsou klíčoví lidé ve vaší organizaci, kteří mohou nejvíce přispívat k jejímu úspěchu. Velmi důležitý je však dobře navržený talentový program, který v nich zažehne potřebnou sílu a využije jejich potenciál.

Slogan

Jaké výzvy je v této oblasti třeba řešit

Náš Talent program pro budoucnost využijete, pokud vaše organizace:

 • chápe potřebu budoucího vedení a je připravena aktivně směřovat a nenechat se řídit okolnostmi
 • prochází kulturní transformací a chcete zajistit, aby vaši budoucí lídři odpovídali novým kulturním standardům
 • předvídá nadcházející generační obměnu, která je způsobena technologickými nebo tržními změnami
 • chce objevit a plně využít potenciál svých talentů.
 • chce si udržet své klíčové lidi – špičkové pracovníky a lidi s vysokým potenciálem
 • chce přidělovat talenty do správných rolí

Jak Vám můžeme pomoci

Naše koncepce je mezinárodně osvědčený proces, který vytváří přímou vazbu na strategické potřeby vaší společnosti tím, že rozvíjí různé talenty směrem k jejím budoucím potřebám. Převádí firemní strategii na vaše lidi, kteří ji následně aplikují v dlouhodobém horizontu. Program byl sestaven modulárně, aby co nejlépe odpovídal specifickým potřebám vaší organizace. Metodika je založena na našich nejlepších postupech a znalostech v oblasti rozvoje talentů a leadershipu, které jsme získali během posledních dvaceti let.

Uveďte potenciál vašich talentů do praxe!
Kontaktujte nás

Model budoucích talentů

1 Architekt

Vytvoření koncepce, která přímo propojuje talenty se strategií

2 Vyhodnocení

Objektivní pohled na vaše talenty v porovnání s mezinárodními měřítky

3 Aktivace

Rozvoj je plánován se zapojením klíčových zainteresovaných stran

4 Akcelerace

Vícerozměrný proces růstu talentů, zaměřený na oblasti rozvoje

5 Zajištění

Vyhodnocení výsledků spolu se strategickými cíli. Pomáhá zjistit hodnotu talentů.

Proč Assessment Systems?

 • Zavádíme mezinárodní standardy kvality
 • Využíváme panel mezinárodních odborníků
 • Máme glokální přístup
 • Sladíme obchodní a talentové cíle
 • Identifikujeme kritické role
 • Vyhledáváme kritické dovednosti
 • Klademe větší důraz na rozvoj
 • Rozvíjíme globální talenty
 • Víme, co dělá dobrého lídra
 • Máme 20 let zkušeností s talenty