Objevte sílu analytiky nejen při transformaci

HR analytika

Víte, že rozhodování o lidech je nesmírně obtížné. K odhalení důležitých souvislostí a vzorců v personálních datech, které vedou k lepším rozhodnutím o pracovní síle, potřebujete vaše lidi analyzovat.

Slogan

Vaše výzvy v oblasti HR analytiky

Naše analýza lidí vám bude přínosem, pokud vaše organizace:

 • chápe potřebu analytických poznatků o lidech, aby mohla využívat rozhodnutí založená na datech
  • chce propojit nábor zaměstnanců s obchodními výsledky, které vedou k plnění dlouhodobých cílů
  • chce řešit problémy s fluktuací tím, že na základě historických dat identifikujete zaměstnance, kteří uvažují nad odchodem
  • chce sladit obchodní potřeby s dovednostmi z hlediska rolí a provozních požadavků
  • chce zvýšit výkonnost jednotlivců i organizace odhalením klíčových faktorů, které ovlivňují nejlepší pracovníky.

Jak Vám pomůžeme

Náš model mění způsob, jakým se provádí výběr, jak se měří výkon, jak se plánuje odměňování nebo mapuje růst a jak lze lépe řídit vzdělávání a udržení zaměstnanců. Shromažďujeme data, vytváříme modely a provádíme výpočty pomocí statistického modelování na rozsáhlých vzorcích, abychom prostřednictvím čísel a faktů odhalili trendy a příčiny.

Zrealizujte svou transformaci s pomocí HR analytiky
Kontaktujte nás

Naše prediktivní analýza lidí založená na paradigmatech poskytuje uchopitelná doporučení, které vám s pomocí statistiky a dalších technik interpretace dat pomůže lépe strategicky plánovat a realizovat procesy.

Jak HR analytika mění personalistiku

Proměna toho, co HR je a co dělá

Transformace obchodních interakcí HR

Transformace kvality poznatků

Moduly pro analýzu lidí

Propojení výběru s byznysem

Zjistěte, jaké vlastnosti kandidátů prokazatelně vedou ke kvalitním náborům, a zaměřte se na kritéria, která jsou hnací silou vašeho byznysu.

Sladit dovednosti s vaším byznysem

Analýza lidí je klíčem ke zjištění, jaké dovednosti, role a kompetence vaše organizace potřebuje.

Zvýšit výkonnost

Objevte hlavní faktory špičkové výkonnosti a zapracujte je do procesů řízení talentů.

Vyřešte problémy s fluktuací

Identifikujte zaměstnance uvažující nad odchodem a zabraňte odlivu špičkových talentů

Proč Assessment Systems?

 • Implementujeme mezinárodní standardy kvality
 • Využíváme mezinárodní experty na data
 • Využíváme mezinárodní oborové benchmarky
 • Využíváme 3D modely pro výkon
 • Používáme prediktivní analýzu založenou na paradigmatech, nikoliv na umělé inteligenci.
 • Zjišťujeme nejvyšší kritéria výkonnosti
 • Máme 20 let zkušeností s identifikací zdrojů úspěchu