Zjistěte stav lidského potenciálu ve vaší organizaci

Personální audit

Víte, že transformace organizace je těžká. Její úspěch však vždy závisí na objektivním přehledu o aktuálním stavu lidského potenciálu firmy získaném z personálního auditu.

Slogan

Kdy pro Vás bude vhodný personální audit?

Náš personální audit oceníte, pokud vaše organizace:

 • potřebuje restrukturalizovat nebo transformovat
 • potřebuje vést úspěšný proces fúzí a akvizic
 • potřebuje externí zdroje pro objektivní zhodnocení lidského potenciálu
 • potřebuje identifikovat klíčové lidi a jejich silné a slabé stránky
 • chce sladit strategii s lidskými schopnostmi pro budoucnost
 • chce mít transparentní a objektivní přehled o svých zaměstnancích od třetí strany.

Jak Vám pomůžeme?

Naše metodika personálního auditu upozorňuje na rizika a příležitosti, které vedení nebo zaměstnanci mají a v budoucnu budou mít vliv na výkonnost firmy. Poskytuje nezávislý, transparentní a profesionální přehled o kompetencích a potenciálu vašich zaměstnanců ve vztahu k firemní strategii.

Moduly personálního auditu

Strategické sladění

Identifikace zdrojů úspěchu (jednotlivců nebo týmů)

Zjištění kritických dovedností

Identifikace kritických dovedností pro úspěch

Hodnocení

Posouzení dříve identifikovaných osob spolu s kritérii úspěchu

Anylýza výsledků

Komplexní analýza výsledků ve světle budoucí strategie a vize

Auditní studie

Definice konečného výsledku auditu z dvojrozměrného pohledu (individuálního a organizačního)

Proš Assessment Systems?

 • We implement international quality standards
 • We deploy a group of international experts
 • We provide precise planning of development paths
 • We help you find the sources of success
 • We help you with relevant conclusions and future-oriented results
 • We work in the alloy of psychology and economy 
 • We compare results to industry benchmarks
Poskytneme vám objektivní pohled na lidský potenciál vaší organizace!
Kontaktujte nás